Tân Xuân “Tăng tốc - tạo bức phá” trong xây dựng giao thông nông thôn

Ngày đăng bài: 14/11/2019 | Tác giả: Trà Dũng

Thực hiện chủ đề của năm 2019 là năm "Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá" của Tỉnh ủy, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Xuân đã đoàn kết, một lòng quyết tâm "tăng tốc - tạo bức phá" trong lĩnh vực xây dựng giao thông nông thôn (GTNT). Từ đó, nhiều tuyến đường liên xóm, ấp được mở rộng, bê tông hóa thông thoáng, sạch đẹp, tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển. 

Ông Trần Văn Nở - Chủ tịch UBND xã Tân Xuân cho biết, quán triệt Nghị quyết năm 2019 của Huyện ủy, với tinh thần "tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá", Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Xuân đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực, trong đó xã đặc biệt tập trung xây dựng giao thông nông thôn. Trên cơ sở đó, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã, các ấp, Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) xác định cho mình trọng tâm bứt phá và đề ra giải pháp thực hiện ngay từ đầu năm trên tinh thần năng động, sáng tạo.

Tân Xuân Tiếp tục tăng tốc - tạo bức phá nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. (Ảnh: Trà Dũng)

Trong năm 2019, xã Tân Xuân đã đẩy mạnh phong trào xây dựng GTNT, theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trên cơ sở kế hoạch đầu năm của UBND xã, các ấp khảo sát và đăng ký các tuyến đường cần để xây dựng trong năm. Căn cứ vào thực tế các nguồn vốn như: Quỹ giao thông nông thôn, vốn bãi ngang, Đề án 3333, vốn xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh,… UBND xã chọn những tuyền đường có khả năng thực hiện được để cho chủ trương xây dựng, trong đó xã hỗ trợ 50% kinh phí, vận động các nhà mạnh thường quân, người dân đối ứng phần kinh phí còn lại để thực hiện.  

Bên cạnh việc chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, xã đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ nhằm huy động nguồn nhân lực, tài lực để thực hiện các công trình giao thông trên địa bàn, chính nhờ sự công khai, dân chủ, minh bạch nên việc thực hiện các công trình giao thông được người dân hưởng ứng nhiệt tình, sẵn sàng hiến đất, góp tiền, ngày công lao động,…

Theo ông Nguyễn Văn Cuốn - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 9, ấp Tân Thuận, xã Tân Xuân, trong quá trình thi công các tuyến đường, Tổ luôn phát huy tính dân chủ, tổ chức lấy ý kiến của bà con trước khi quyết định mọi vấn đề như mức đóng góp kinh phí, giải phóng mặt bằng, kết cấu tuyến đường, cũng như vận động nhân dân làm tốt công tác giám sát cộng động trong suốt quá trình thi công.

Bà Võ Thị Thủy người dân sống trên tuyến đường Tổ NDTQ số 9 ấp Tân Thuận, xã Tân Xuân chia sẽ "có được tuyến đường mới khang trang, sạch đẹp không chỉ riêng tôi mà bà con trong Tổ ai cũng đều vui, đều phấn khởi. Vì tuyến đường sẽ giúp cho con em đi học được thuận lợi, không còn lầy lội như trước đây, ngoài ra còn phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện hơn".

Từ đầu năm 2019 đến nay, xã Tân Xuân đã thực hiện bê tông hóa 8 tuyền đường, với tổng chiều dài 6,2 km, kinh phí xây dựng 11 tỷ đồng. Trong đó, người dân trong xã đã đóng góp trên 2 tỷ đồng, trên 500 ngày công và hiến trên 100 m2 đất để làm các tuyến đường. Trong đó, nổi bật là xã thực hiện hoàn thành tuyền đường ĐX.01 ấp Tân An, dài 2,2km, mặt đường rộng 3,5m. Đây là tuyến đường xây dựng theo cơ chế đặc thù của Đề án 3333 của UBND tỉnh, tổng kinh phí thực hiện tuyến đường là 4 tỷ đồng; tuyến đường ĐA.03 ấp Tân Thanh 3, dài 2km, rộng 3m, trên tuyến đường có xây dựng 1 cây cầu bê tông, tổng kinh phí xây dựng là 5,2 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, để hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã theo tiêu chí số 2 trong xây dựng nông thôn mới, xã Tân Xuân còn phải thực hiện 15 tuyền đường liên xóm, ấp, với tổng chiều dài trên 10km.

Ông Trần Văn Nở - Chủ tịch UBND xã Tân Xuân cho biết, để thực hiện tốt công tác xây dựng giao thông nông thôn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh, toàn hệ thống chính trị từ xã, đến ấp sẽ tăng cường hơn nửa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Tăng cường hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tích cực vai trò của của người dân trong tham gia bàn bạc, thảo luận và giám sát cộng đồng các công trình giao thông nông thôn tại từng ấp. Chủ động phát huy nội lực, tích cực huy động các nguồn ngoại lực để tập trung xây dựng giao thông nông thôn, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của Đô thị văn minh trong năm 2020 và xã nông thôn mới trong năm 2022.