Năm 2019, Ba Tri kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,54%

Ngày đăng bài: 28/11/2019 | Tác giả: Trà Dũng

Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện Ba Tri vừa tổ chức tổng kết công tác giảm nghèo bền vững năm 2019.  

Để thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2019 Ban chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn tập trung thực hiện nhiều giải pháp trong công tác giảm nghèo và đã đạt được kết quả quan trọng. Kết quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm toàn huyện còn 3.700 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,78%, giảm 2,54% ( tương đương với 1.288 hộ); 3.401 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,24%, tỷ lệ giảm 0,51% ( tương đương với 208 hộ) so với năm 2018.

Trong năm, huyện Ba Tri đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự vươn lên của hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Cụ thể, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 2.865 hộ, với tổng nguồn vốn 115,87 tỷ đồng; giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững về phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 9 xã bãi ngang và 4 xã ngoài bãi ngang với tổng nguồn vốn trên 3,2 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 200 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia Đề án sinh kế.

UBND huyện Ba Tri khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác giảm nghèo năm 2019. (Ảnh: Trà Dũng)

Ngoài ra, huyện vận động xây tặng 120 căn nhà tình thương, kinh phí trên 4,6 tỷ đồng; tặng 30.690 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trong các dịp lễ, tết; 2.100 suất học bổng, học phẩm, xe đạp; miễn, giảm học phí cho 4.604 em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 1.514 thẻ BHYT hộ cận nghèo; hỗ trợ tiền điện cho hơn 4.045 hộ thiếu hụt về thu nhập;… Bên cạnh đó, huyện còn thực hiện tốt công tác đào tạo nghề theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, vận động hộ nghèo tham gia đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng, có 49 lao động tham gia.

Tại hội nghị, UBND huyện Ba Tri đã triển khai Kế hoạch Tổ chức vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ba Tri. Theo kế hoạch, huyện vận động xây tặng 375 căn nhà ở cho người có công với cách mạng, tổng kinh phí 7 tỷ 905 triệu đồng. Trong đó, huyện vận động 60% tương đương số tiền 4 tỷ 743 triệu đồng, xã, thị trấn vận động 40% số tiền 3 tỷ 162 triệu đồng; thời gian thực hiện vận động từ tháng 11/2019 đến 31/12/2019.

Dịp này, UBND huyện Ba Tri đã khen thưởng 4 tập thể, 4 cá nhân với thành tích thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững năm 2019.