Thành phố Bến Tre phát huy tốt vai trò và quyền làm chủ người dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng bài: 28/11/2019 | Tác giả: Hồng Quốc

Năm 2019 với tinh thần "Tiếp tục Tăng tốc - Tạo bức phá", nhằm tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ (2015 - 2020). Trong đó, việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở, phát huy vai trò làm chủ và huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện, triển khai phong trào hành động cách mạnh tại địa phương, triển khai các công trình, dự án được xem là một trong những yếu tố hết sức quan trọng.

Xuất phát từ thực tế của địa phương, UBND thành phố Bến Tre tập trung thực hiện đồng bộ công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường như: Ban hành kế hoạch số 870 về thực hiện QCDC cơ sở; tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo của Ban bí thư, Bộ chính trị về thực hiện QCDC gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, Nghị quyết số 01 về thực hiện chủ trương "Năm không" và phong trào thi đua "Dân vận khéo", phong thi đua "Đồng khởi mới", "Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp". Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện QCDC thông qua làm tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch các thủ tục trong triển khai các công trình, dự án, góp phần hạn chế tình trạng nhũng nhiểu, tiêu cực trong bộ máy công quyền, củng cố niềm tin của người dân.

Cụ thể, thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được thành phố đặc biệt chú trọng nhất trong việc lấy ý kiến người dân, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát việc triển khai các công trình, dự án giải tỏa xây dựng các tuyến đường nông thôn, nâng cấp lộ, hẻm khu phố, công trình chiếu sáng công cộng, chỉnh trang đô thị; các loại quỹ do nhân dân đóng góp, bình xét hộ nghèo. Thực hiện tốt niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Phòng tiếp dân UBND thành phố, xã phường, chú trọng công tác đối thoại trực tiếp với người dân, quan tâm công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời, thỏa đáng nhất đối với vấn đề tác động trực tiếp đời sống người dân. Bên cạnh đó, UBND xã, phường thường xuyên quan tâm, củng cố nâng chất hoạt động tổ hòa giải, Ban thanh tra nhân dân, Ban công tác mặt trận bám sát tình hình thực tế, tham gia giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề tại cơ sở khi mới phát sinh, huy động sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp.

Thành phố thực hiện tốt QCDC cơ sở trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. (Ảnh: Hồng Quốc)

Kết quả, từ đầu năm đến nay thành phố đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng như: công trình cải tạo trụ sở UBND xã Sơn Đông thành nhà văn hóa xã; Quảng trường thành phố; trạm trung chuyển rác phường Phú Khương; đường ĐX 01 liên xã Bình Phú - Sơn Đông (đoạn từ lộ Sơn Đông đến lộ Cơ Khí; đường ĐA 03 đoạn giáp đường An Dương Vương đến giáp ranh xã Nhơn Thạnh… Bên cạnh đó, thành phố triển khai thực hiện giai đoạn 1 Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre với 04 công trình gồm: khu LIA phường 6, 8; Đại lộ Đông Tây; kênh 30/04, hiện công trình Đại lộ Đông Tây; kênh 30/04 đang thực hiện quy trình thông báo thu hồi đất, góp phần thành phố xây dựng xã Phú Hưng, Sơn Đông đạt chuẩn xã NTM (lũy kế đạt 06/07 xã NTM), phường 8 và phường Phú Khương được công nhận phường VMĐT (lũy kế đạt 10/10 phường VMĐT). Bên cạnh đó, thành phố chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo của công dân theo thẩm quyền. Từ đầu năm 2019 đến nay, thành phố tiếp 430 lượt công dân, tiếp nhận 153 đơn (trong đó thành phố 80 đơn, xã phường 73 đơn), nội dung tập trung các lĩnh vực như: tranh chấp, đòi đất cũ, đền bù, giải tỏa… kết quả thành phố giải quyết theo thẩm quyền 153/153 đơn đạt 100%.

Thành phố đặc biệt quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức kiểm tra định kỳ tại các đơn vị, phát phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký kinh doanh, các thủ tục tư pháp. Qua tổng hợp ý kiến người dân có nhiều tiêu chí tăng về mức độ hài lòng như: công khai thủ tục hành chính (TTHC); cơ sở vật chất nơi giải quyết TTHC. Đồng thời, thành phố tổ chức thường xuyên việc kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước tại 10/15 đơn vị đạt 66,67% kế hoạch; kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 12/15 đơn vị đạt 80% kế hoạch.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020 Thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, xã, phường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định 290 của Bộ Chính Trị khóa X; Kết luận 120 của Bộ Chính trị khóa XI và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư về thực hiện công tác Quy chế dân chủ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, xã phường trong thực hiện tốt quy chế dân chủ. Chú trọng công tác đối thoại, tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân ngay từ lúc phát sinh, đối với các vấn đề vượt thẩm quyền nhanh chóng kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết, trả lời cho người dân. Thực hiện công khai, đầy đủ minh bạch các thủ tục, quy trình về thu hồi đất, bố trí tái định cư cho người dân đối với triển khai thực hiện các công trình dự án trên địa bán, kiên quyết không để xảy ra sai sót, tiêu cực nhằm xây dựng, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp.