Hợp tác xã Bưởi da xanh Giồng Trôm đại hội nhiệm kỳ II (2020 - 2024)

Ngày đăng bài: 04/12/2019 | Tác giả: Kim Phụng

Hợp tác xã Bưởi da xanh huyện Giồng Trôm vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2020 – 2024). Ông Trương Vĩnh Trọng - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Chánh Thi - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng 59/59 thành viên chính thức của Hợp tác xã đến dự.

Hợp tác xã Bưởi da xanh Giồng Trôm được thành lập năm 2013 với 12 thành viên, chính thức chuyển đổi hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012 vào năm 2016, vốn điều lệ 300 triệu đồng. Hoạt động Hợp tác xã từng bước ổn định và nâng cao hiệu quả, doanh thu tăng qua các năm, góp phần ổn định kinh tế cho các thành viên. Năm 2016, doanh thu đạt 400 triệu đồng. Năm 2017 Hợp tác xã ký hợp đồng đầu ra với Công ty VinEco, doanh thu trên 4,8 tỷ đồng. Năm 2018, ký hợp đồng đầu ra với chuỗi siêu thị Vinmart, doanh thu hợp tác xã từ việc bán bưởi và cung cấp vật tư nông nghiệp đạt trên 8,2 tỷ đồng. Tháng 6/2019, Hợp tác xã được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà sơ chế bưởi và kho lạnh, dự kiến khởi công vào đầu năm 2020. Ước thu năm 2019 khoảng 10 tỷ đồng. Dự kiến doanh thu nhiệm kỳ II khoảng 71 tỷ đồng.

Đại hội Hợp tác xã Bưởi da xanh Giồng Trôm nhiệm kỳ II đã bầu Ban Quản trị 3 thành viên và Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên. (Ảnh: Kim Phụng)

Đại hội tiến hành bầu Ban quản trị Hợp tác xã gồm 3 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên và thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2024. Ông Nguyễn Văn Bảy tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Bưởi da xanh Giồng Trôm.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Chánh Thi, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh chúc mừng kết quả Hợp tác xã Bưởi da xanh Giồng Trôm đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Hợp tác xã tiếp tục thực hiện đúng quy định Luật Hợp tác xã năm 2012, nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng thời, tạo sự gắn bó tốt với chính quyền địa phương và các ngành huyện có liên quan. Các thành viên tiếp tục gắn kết với Hợp tác xã, phối hợp Hội đồng quản trị giải quyết và thống nhất các vấn đề của Hợp tác xã.