Bình Đại tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP

Ngày đăng bài: 04/12/2019 | Tác giả: Tuyết Mai

Thời gian qua, huyện Bình Đại tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), góp phần phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng vì lợi ích cộng đồng và gia tăng giá trị sản phẩm.

Qua đánh giá thực trạng về sản xuất các sản phẩm trên địa bàn huyện, Bình Đại có nhiều sản phẩm thế mạnh, thuộc 2 ngành sản phẩm gồm: Ngành thực phẩm: Mật ong, bưởi da xanh, nhãn VietGAP, con nghêu Hợp tác xã, làng nghề chế biến cá khô, tôm khô, các loại thủy hải sản... Ngành Dịch vụ - Du lịch: Du lịch Homestay Út Trinh xã Tam Hiệp, Homestay Cồn Bà Tư xã Thới Thuận, Homestay Người giữ rừng xã Thừa Đức, di tích được công nhận đạt cấp quốc gia....

Thị trường tiêu thụ chính của sản phẩm gồm: Trên địa bàn huyện, Thành phố Bến Tre, Tp Hồ Chí Minh và các tình vùng lân cận gốm các sản phẩm: các loại thủy, hải sản tươi, các loại khô, bưởi da xanh, mật ong...

Về tiềm năng phát triển, Bình Đại cũng còn nhiều sản phẩm đặc trưng có giá trị, thế mạnh và tiềm năng phát triển có thể tham gia chương trình OCOP như: nhãn, bưởi, rau hữu cơ, tôm thẻ chân trắng theo quy trình công nghệ 2 giai đoạn, thủy sản sinh thái, tôm càng xanh, nước uống thiên nhiên, tinh khiết, mức dừa của HTX chế biến sản phẩm nông nghiệp Vang Quới Đông. Lò chả Chính Sang xã Thới Lai, cơ sở sản xuất Lá xâm xã Tam Hiệp, cơ sở sản xuất Chả sạch Tam Hiệp, mắm Ba Khía của bà Phạm Thị Được, xã Thạnh Phước, chế biến chỉ sơ dừa công ty TNHH MTV Nguyên Phát, Phước Sang, xã Long Định, sản phẩm tinh dầu chống muỗi Lomos của Công ty Cổ phần Mỹ phẩm dừa Phú Long, Tổ hợp tác rau màu xã Châu Hưng... Nhìn chung, các sản phẩm từ tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của huyện đã đem lại thu nhập lớn cho người dân, ngày càng được nhiều người và thị trường biết đến. Đây là yếu tố quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để huyện thực hiện thành công Chương trình OCOP.

Ngoài ra, Bình Đại cũng đã tạo điều kiện cho các sản phẩm của địa phương tham gia vào các chương trình hội chợ nông nghiệp, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ và các Hội chợ OCOP trong và ngoài tỉnh. Tổ chức các hoạt động xúc tiến trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng về các sản phẩm đặc trưng của huyện, tập huấn nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho các hộ sản xuất kinh doanh.

Bình Đại có nhiều sản phẩm tiềm năng phát triển Chương trình OCOP. (Ảnh: Tuyết Mai)

Theo đó, Bình Đại tuyển chọn nhiều sản phẩm sạch tham gia Hội chợ giới thiệu mỗi xã một sản phẩm của tại TP. Hồ Chí Minh. UBND tỉnh đã chứng nhận 2 sản phẩm của huyện gồm: Bưởi da xanh của HTX nông nghiệp xã Châu Hưng và mật ong của Công ty Cổ phần mật ong Tín Phát đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Đến cuối năm 2019, huyện dự kiến tiếp tục xem xét đánh giá, xếp hạng 3 sản phẩm đề nghị tỉnh xem xét là: sản phẩm của Công ty TNHHMTV Thủy sản Năm Cúc - Thị Trấn, Công ty Cổ phần Anfood - Thạnh Phước, cơ sở sản xuất Tôm khô Diễm - Thạnh Phước.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn huyện Bình Đại thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, lĩnh vực kinh tế hợp tác, các cơ sở, doanh nghiệp phát triển chưa mạnh, liên kết, liên doanh còn hạn chế, chưa thực hiện tốt vai trò hỗ trợ nông dân trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, lao động phần lớn làm theo kinh nghiệm, truyền nghề, chưa qua trường lớp đào tạo. Năng lực nội tại của các hộ sản xuất, hợp tác xã chưa mạnh, thị trường tiêu thụ các sản phẩm không ổn định, mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng, chủ yếu còn ở dạng thô, chưa có sản phẩm chủ lực và liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, giữa các tổ chức, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp với người dân…

Giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 2030, huyện Bình Đại tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP bằng nhiều giải pháp thiết thực. Theo đó, huyện tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình OCOP. Thường xuyên tổ chức hướng dẫn các chủ thể sản xuất đăng ký ý tưởng sản phẩm. Tổ chức xét chọn ý tưởng sản phẩm, hướng dẫn các chủ thể sản xuất hoàn chỉnh và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, tổ chức sản xuất các sản phẩm theo chương trình OCOP, đồng thời đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện. Tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá và bán sản phẩm OCOP. Tổ chức rà soát, xác định các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ đặc sản địa phương hoặc ít nhất 50% nguyên liệu tại địa phương, có tính độc đáo, có gia tăng giá trị, không ảnh hưởng xấu đến môi trường và các sản phẩm dịch vụ dựa trên thế mạnh về văn hóa, di tích của địa phương để phát triển sản phẩm OCOP. Phấn đấu lựa chọn 1-2 sản phẩm chủ lực của mỗi địa phương để tập trung củng cố, nâng cấp phát triển thành sản phẩm OCOP chủ lực cấp huyện, tỉnh. Phát triển các tổ chức kinh tế, hỗ trợ củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của các tổ chức kinh tế, quan tâm thành lập mới các tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở có đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp, khuyến khích các chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP.