Châu Bình được công nhận danh hiệu xã Văn hóa Nông thôn mới sau 5 năm

Ngày đăng bài: 06/12/2019 | Tác giả: Hoàng Minh

Ủy ban nhân dân xã Châu Bình vừa tổ chức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, sau năm năm.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong xã đã nỗ lực thực hiện tốt các tiêu chí xã Văn hóa Nông thôn mới. Theo đó, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân trên địa bàn được phát triển ngày càng bền vững; tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn kết; truyền thống văn hóa dân tộc được phát huy.

Châu Bình được tái công nhận xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới, sau năm năm. (Ảnh: Hoàng Minh)

Cụ thể, qua triển khai thực hiện tiêu chí xã Văn hóa Nông thôn mới Châu Bình, tính đến cuối năm 2019, xã còn 24/2.480 hộ nghèo, tỷ lệ 0,96%; hàng năm có 9/9 ấp được công nhận ấp văn hóa và được tái công nhận hàng năm; có 91,12% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; các phong trào sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì hoạt động tốt; tỷ lệ nhà đạt chuẩn  Bộ xây dựng năm 2019 đạt tỷ lệ 88,9% tăng 17,31% so năm 2014; Các tuyến đường trung tâm xã, đường liên xã, liên ấp đều được xây dựng theo chuẩn Nông thôn mới. Các tuyến đường liên xóm, liên tổ được bê tông cứng hóa đạt 100%, giúp nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi; quốc phòng - an ninh được giữ vững...

UBND huyện Giồng Trôm đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Châu Bình đạt chuẩn xã Văn hóa Nông thôn mới sau 5 năm công nhận.