Đoàn thanh niên liên ngành huyện Giồng Trôm tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thạnh Phú Đông

Ngày đăng bài: 20/12/2019 | Tác giả: Hoàng Minh

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên là rất lớn và có ý nghĩa rất quan trọng. Hưởng ứng "Năm Thanh niên tình nguyện 2019", Huyện đoàn Giồng Trôm vừa tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của khối Đoàn ngành huyện tại xã Thạnh Phú Đông.

Lực lượng Đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan, ngành huyện tham gia trồng cây tuyến đường ấp 1A, xã Thạnh Phú Đông. (Ảnh: Hoàng Minh)

Tham gia hoạt động là lực lượng Đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan, ngành huyện và nhân dân tại địa phương. Trồng 100 cây hoàng yến tuyến đường ấp 1A đoạn từ Chợ Cái Mít đến cầu Việt Sử. Hỗ trợ kinh phí lắp đặt 07 trụ đèn thắp sáng tuyến đường từ nhà máy nước đến ấp 9, xã Tân Lợi Thạnh và Giao lưu bóng chuyền với đoàn viên, thanh niên địa phương. Đây là hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên địa phương, góp phần vào mục tiêu xây dựng xã Thạnh Phú Đông đạt chuẩn nông thôn mới.

Giao lưu bóng chuyền giữa Đoàn viên, thanh niên ngành huyện và địa phương. (Ảnh: Hoàng Minh)

Được biết, hưởng ứng thực hiện "Năm Thanh niên tình nguyện 2019", Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Trôm đã triển khai thực hiện nhiều phần việc thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trong đó có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Phong Nẫm, Châu Hòa, nâng tổng số toàn huyện có 06 xã đạt chuẩn: Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú, Bình Thành, Phong Nẫm, Châu Hòa.