Ấp Phong Hòa xã Phong Mỹ tích cực vận động xây dựng giao thông nông thôn

Ngày đăng bài: 20/12/2019 | Tác giả: Kim Phụng

Ấp Phong Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm có 307 hộ dân với diện tích gần 160ha, hiện tại các tuyến đường trục ấp của ấp Phong Hòa, xã Phong Mỹ đã bê-tông nhưng bị hư hỏng nặng, mặt đường nhỏ hẹp đã gây ra không ít khó khăn cho việc đi lại của người dân. Nhu cầu san lắp mở rộng mặt đường và xây dựng tuyến đường theo chuẩn nông thôn mới là thật sự cần thiết.

Xuất phát từ thực tế địa phương, xác định để phát triển kinh tế xã Phong Mỹ nói chung, ấp Phong Hòa nói riêng, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới, nhiều năm qua, Ban vận động ấp Phong Hòa đăng ký xây dựng các mô hình thiết thực, nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo ấp. Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm ấp đã xây dựng thành công một mô hình dân vận khéo cấp tỉnh với nội dung vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, cây trồng không đền bù và huy động tiền xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn ấp.

Từ năm 2016 đến nay, ấp Phong Hòa đã bê tông hóa 918 mét đường cấp C trên địa bàn ấpvới tổng kinh phí trên 1,64 tỷ đồng. Trong đó, vận động người dân hiến tổng cộng 4.356m2 đất, 56 cây dừa, hoa màu, trên 210 triệu đồng tiền mặt và hơn 100 ngày công lao động. Năm 2017, thực hiện công trình tuyến đường từ cầu Thầy Phó với chiều dài trên 1.100 mét, ngang 2,5 mét, tổng giá trị trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó vận động người dân hiến 2.548m2 đất, 46 cây dừa và các cây trồng khác, vận động mạnh thường quân hỗ trợ 670 triệu đồng. Đồng thời, vận động mạnh thường quân tài trợ kinh phí xây dựng cầu Thầy Phó dài 18 mét, tổng trị giá 130 triệu đồng. Năm 2019, xây dựng tuyến đường cấp D dài 224 mét, trong đó vận động người dân hiến trên 400m2 đất, tổng giá trị 120 triệu đồng do người dân đóng góp.Tính đến thời điểm hiện tại, tổng kinh phí xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn ấp Phong Hòa đạt trên 3 tỷ đồng, đã bê tông hóa 100% đường cấp C đạt chuẩn.

Ấp Phong Hòa đã bê tông hóa 100% đường cấp C của ấp bằng các mô hình dân vận khéo. (Ảnh: Kim Phụng)

Ông Phan Văn Khinh - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Vận động ấp Phong Hòa cho biết: "Để thực hiện thành công mô hình, Ban vận động ấp Phong Hòa đã phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên. Từ đó, mỗi người có một vai trò trách nhiệm được phân công giám sát và đi xuống từng tổ, họp tổ nhân dân tự quản, vận động bà con thực hiện theo mô hình. Lúc đầu cũng có khó khăn, một số hộ không đồng tình, qua thuyết phục của Ban vận động thì dần dần những hộ dân đó sẽ thấy được lợi ích và sẽ hưởng ứng phong trào, hiến đất hiến hoa màu, đóng tiền đầu công đất để thực hiện các công trình".

Song song đó, Ban Vận động ấp triển khai kế hoạch đến các Chi, Tổ hội, Tổ nhân dân tự quản và từng hộ gia đình để thực hiện, thường xuyên có kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hoàn thành nội dung, kế hoạch đề ra để đạt hiệu quả. Trưởng Ban Vận động ấp giữ vai trò phụ trách chung, chịu trách nhiệm trực tiếp và đồng thời cũng thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi hội, tổ hội, tổ nhân dân tự quản thực hiện kế hoạch đã đề ra. Phó Ban Vận động ấp tham mưu giúp Trưởng Ban xây dựng kế hoạch. Đồng thời, kết hợp cùng với Ban Chỉ đạo xã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện theo các tiêu chí qui định, theo dõi quá trình tổ chức thực hiện mô hình. Thành viên Ban Vận động được phân công phụ trách từng hộ, chi, tổ hội, tổ nhân dân tự quản để hỗ trợ và thực hiện tốt kế hoạch đúng với nội dung, tiến độ và thời gian đã đưa ra. Vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tự giác thực hiện mô hình, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Vận động và đóng góp ý kiến, quyết định những nội dung công việc quan trọng. Ban Vận động ấp làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo chế độ làm việc tập thể, dân chủ, vừa đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân. Hàng tháng, Ban Vận động ấp tổ chức họp đánh giá kết quả công việc đã qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và tổ chức họp đột xuất khi có yêu cầu.

Đối với những hộ chưa đồng tình với chủ trương thì Ban Vận động kết hợp với Ban Thường trực UBMTTQ xã, các đoàn thể cùng với các đồng chí lão thành có uy tín và được nhân dân tín nhiệm trong ấp tiếp tục vận động, áp dụng phương châm "Mưa dầm thấm sâu", "Đi từng ngõ gõ từng nhà" và thực hiện thường xuyên. Với sự quyết tâm kiên trì vận động thuyết phục, cuối cùng tất cả các hộ dân trên đều đã đồng tình với chủ trương tự nguyện hiến đất và đốn bỏ các loại cây trồng như dừa, chuối … để thực hiện công trình mà không cần sự bồi thường hay hỗ trợ.

Những kết quả đạt được từ các mô hình đã tạo nên một diện mạo mới cho ấp Phong Hòa, đồng thời tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, niềm tin của bà con được nâng lên và ngày càng đồng thuận với chủ trương xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ban vận động ấp Phong Hòa còn được biểu dương là một trong những tập thể điển hình của huyện Giồng Trôm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.