Giồng Trôm tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Ngày đăng bài: 27/12/2019 | Tác giả: Huỳnh Lâm

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giồng Trôm vừa phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre tổ chức tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẫm cho đại diện các hội, ban, ngành đoàn thể huyện và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng chương trình mỗi xã một sản phẫm; khái quát thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bến Tre; hướng dẫn tổ chức thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới"; cách thực hiện 4 tiêu chí cứng; các bộ tiêu chí mới được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 -2020; các quyết định, quy định, báo cáo, tờ trình ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 -2020 và giai đoạn 2019 -2020.

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Huỳnh Lâm)

Được biết, đây là lớp tập huấn thứ 2 được huyện Giồng Trôm tổ chức trong năm 2019, nhằm giúp Ban chỉ đạo và tổ giúp việc các cấp thường xuyên kiện toàn và cũng cố theo vị trí, chức danh phù hợp theo từng địa phương; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chủ động phối hợp các ngành đoàn thể, mặt trận thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).