Phong trào “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” ngày càng phát huy hiệu quả ở huyện Giồng Trôm

Ngày đăng bài: 27/12/2019 | Tác giả: Diệu Hiền

Thời gian qua, việc thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" trên địa bàn huyện Giồng Trôm được Nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Năm 2019, đã huy động đóng góp 520,3 triệu đồng tiền mặt, 2.182m2 đất làm các tuyến đường giao thông nông thôn; vận động 69 hộ cam kết khắc phục đường dây dẫn sau điện kế về nhà an toàn; 370 hộ cam kết xây dựng hố xí hợp vệ sinh. Hàng tháng, bình quân có 4.057 người tham gia. Những xã ra quân thực hiện đạt được kết quả khá tốt như: Châu Bình, Thuận Điền, Châu Hòa, Tân Lợi Thạnh, Hưng Lễ, Lương Hòa, Phước Long,..

Phụ nữ xã Hưng Lễ tích cực tham gia Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. (Ảnh: Diệu Hiền)

Thời gian tới, để "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" đi vào chiều sâu, huyện Giồng Trôm sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân để phát huy tinh thần tự giác, tính tích cực trong tham gia thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới". Trong đó tập trung tuyên truyền vào các nội dung như: vận động nhân dân đóng góp tiền đối ứng xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn theo Đề án 3333 của UBND tỉnh; xây dựng và sửa chữa các tuyến đường giao thông, vận động hộ dân tham gia Hợp tác xã, phát quang bụi rậm, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến giao thông nông thôn, thu gom, xử lý rác thải, thực hiện 15 phần việc hộ gia đình, xây dựng hố xí hợp vệ sinh,…

Hàng tháng, các xã xây dựng kế hoạch sát với nhu cầu thực tế của địa phương, của từng ấp và triển khai đến tổ NDTQ để lấy ý kiến người dân, thống nhất thời gian, địa điểm thực hiện.