Giồng Trôm tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày đăng bài: 09/01/2020 | Tác giả: Kim Phụng

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Giồng Trôm có sự chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, đạt 102% so Nghị quyết; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, tăng 6,7% so cùng kỳ; thương mại - dịch vụ tăng 12,42% so cùng kỳ. Thu ngân sách vượt kế hoạch, tăng 12,11% so năm 2018. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Kim Phụng)

Trong năm, huyện Giồng Trôm xây dựng thành công 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện có 6 xã được công nhận: (Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú, Bình Thành, Phong Nẫm, Châu Hòa). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Năm 2019, huyện Giồng Trôm đã giải quyết việc làm cho trên 2.700 lao động. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,25% so với năm 2018. Đời sống người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,5 triệu đồng. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên. Nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Công tác xây dựng đời sống văn hóa được nâng chất thường xuyên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2020, huyện Giồng Trôm xác định các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt như: thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng; xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5%; số lao động có việc làm mới 2.700 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 300 người; có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia,...

Chủ trì hội nghị. (Ảnh: Kim Phụng)

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Bé Sáu lưu ý các cơ quan chức năng huyện, địa phương cần tập trung xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch năm 2020, triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân và các nghị quyết có liên quan đến cơ sở; tập trung theo dõi dịch bệnh trên vật nuôi; khẩn trương phòng, chống hạn mặn; các xã cần có giải pháp cụ thể, quyết tâm xây dựng nông thôn mới, phấn đấu mỗi xã đạt ít nhất 10 tiêu chí; quan tâm vấn đề môi trường; chăm lo gia đình chính sách dịp Tết; giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông.