Thạnh Phú tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ngày đăng bài: 14/01/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú vừa tổ chức tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. 

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thạnh Phú có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, huyện thực hiện đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Nổi bật như: tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội hơn 1.970 tỷ đồng, tăng gần 9% so với thực hiện năm 2018; giá trị sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản tăng hơn 5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 15%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và các dịch vụ xã hội cơ bản tăng hơn 14%; Lượng khách du lịch hơn 500.000 lượt người, tăng hơn 23%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước hơn 70,5 tỷ đồng, tăng gần 25%; Tổng chi ngân sách địa phương hơn 509 tỷ đồng, tăng gần 12%; Thu nhập bình quân đầu người gần 40 triệu đồng/năm; xây dựng thành công 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới là Thới Thạnh, các xã còn lại tăng bình quân 02 tiêu chí; đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 103 người; tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm hơn 2,7%.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Mừng)

Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm 2019, toàn huyện đã thành lập mới 48 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, 09 tổ hợp tác theo Nghị định 151 của Chính phủ, 310 hộ kinh doanh cá thể. Huyện đã hỗ trợ 06 doanh nghiệp chuyển từ hộ kinh doanh cá thể hoàn chỉnh các thủ tục để hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 04 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội như: an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,... được quan tâm. Lĩnh vực y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, văn hóa, giáo dục, tiếp tục phát triển. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2019.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp, các ngành tập trung thực hiện.

Chủ trì hội nghị. (Ảnh: Minh Mừng)

Tại hội nghị, nhiều đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương; Về tình hình thực hiện các chuỗi giá trị nông nghiệp gắn với chủ trương mỗi xã một sản phẩm; tiến độ xây dựng nông thôn mới; kết quả triển khai chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp; giải pháp để triển khai các công trình, dự án; công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên; các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú - Lê Văn Khê đề nghị Ủy ban nhân huyện, các ngành và địa phương tập trung cho thực hiện toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2025 huyện Thạnh Phú đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hoàn thiện các chuỗi giá trị sản phẩm của huyện; xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân; Tập trung thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.