Thành phố Bến Tre nhiều kết quả nổi bật qua 05 năm thi đua “Đồng Khởi mới”

Ngày đăng bài: 14/01/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Thành ủy Bến Tre vừa tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16, ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" trên địa bàn thành phố Bến Tre đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực quan trọng để thành phố thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2015-2020).

Bên cạnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, Thành phố tập trung quyết liệt công tác lãnh, chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 16. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch 190, ngày 02/03/2015 cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố đạt chuẩn VMĐT, xây dựng xã NTM; UBND thành phố ban hành kế hoạch số 47, ngày 12/03/2015 về phát động thi đua "Đồng khởi mới", đồng thời lồng ghép nội dung phát động thực hiện "Đồng khởi mới" trong các chương trình, kế hoạch hoạt đồng hàng quý, 06 tháng, năm. Từ đó, đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần của phong trào "Đồng Khởi năm 1960" trong cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp làm nên khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống.

UBND thành phố đã khen thưởng cho 06 tập thể và 08 cá nhân thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 16. (Ảnh: Hồng Quốc)

Cụ thể, Thành phố đạt được kết quả nổi bật trong xây dựng hệ thống chính trị gắn với thi đua "Đồng khởi mới", thông qua làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị gắn triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện NQ TW4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng đã góp phần giúp đảng viên, tổ chức đảng khắc phục hạn chế được chỉ ra, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm góp phần hạn chế đảng viên vi phạm phải xứ lý kỷ luật. Công tác phát triển đảng được chú trọng về chất lượng, không chạy theo thành tích, đến nay thành phố phát triển mới 627 đảng viên, trong đó có 51 đảng viên lớp "Đồng Khởi mới" đạt 96% chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Trong thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" gắn với thực hiện 95/113 đầu việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, thành phố đã bám sát tình hình thực tế, đoàn kết, nổ lực phấn đấu thực hiện từng đầu việc. Đến nay, qua rà soát thành phố thực hiện đạt cơ bản yêu cầu trong 95 đầu việc, tình hình kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, đa số các chỉ tiêu cơ bản đều thực hiện đạt và vượt như: thu ngân sách địa phương, giải quyết việc làm, các chỉ tiêu về giáo dục. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần người dân không ngừng nâng lên, tình hình ANTT giữ vững ổn định.

Đối với nội dung thi đua "Đồng Khởi mới" gắn với thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành 2 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đó là: thành phố Bến Tre được công nhận đô thị loại II và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Riêng về xây dựng thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị, thành phố đạt 32/35 TC. Quá trình thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm khá so với bình quân chung của tỉnh. Tổng thu ngân sách địa phương tăng trưởng ổn định (mức tăng bình quân đạt 21%/năm), thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 56 triệu đồng/người/năm (tăng 1,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư khá đồng bộ, từ năm 2016 đến nay tổng nguồn vốn huy động xây dựng hạ tầng các xã NTM trên 105 tỷ đồng, trong đó vốn huy động trong dân hơn 60 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương của người dân.

Riêng nội dung thi đua "Đồng khởi mới" gắn với thực hiện Nghị quyết 01 về thực hiện Chủ trương "Năm không" của Thành ủy, đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể, đối với nội dung "không còn tình trạng vứt rác bừa bãi", các xã, phường đã đăng ký và được công nhận 122 mô hình "không vứt rác bừa bãi", Thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu xử lý rác như: xây dựng 06 trạm trung chuyển rác, lắp đặt thùng rác tại các điểm công cộng, kết hợp vận động người dân đăng ký thu gom rác tự nguyện, hiện tỷ lệ hộ dân các phường đăng ký thu gom rác đạt trên 85%, tại các xã trên 32%, góp phần hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Thành ủy Bến Tre chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Hồng Quốc)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Thành ủy Bến Tre đánh giá cao kết quả nổi bật thành phố đạt được qua 05 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua "Đồng khởi mới". Ông Nguyễn Văn Tuấn cho rằng để phong trào "Đồng khởi mới" ngày càng lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp tạo xung lực mới cho sự phát triển thành phố, thời gian tới, hệ thống chính trị thành phố cần phát động mạnh mẽ thi đua "Đồng khởi mới" thông qua nhiều mô hình, cách làm mới thiết thực đi vào trọng tâm, trong điểm, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, còn khó khăn nhất là tập trung công tác đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trọng điểm tránh chung chung, hình thức; tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, củng cố nâng chất các tiêu chí đô thị loại II, xậy dựng tiêu chí văn minh đô thị, nông thôn mới gắn với phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thực chất nội dung Chủ trương "Năm không" tạo niềm tin trong nhân dân, xây dựng môi trường xã hội an toàn.