Thành phố Bến Tre sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019

Ngày đăng bài: 28/01/2020 | Tác giả: Phương Thảo

UBND thành phố Bến Tre vừa tổ chức tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), Công tác gia đình và Đề án xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn Văn minh đô thị năm 2019.

Năm 2019, Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thành phố tiếp tục được đẩy mạnh và có chiều hướng phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Thành phố Bến Tre được công nhận là đô thị loại II; bộ mặt đô thị, cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

UBND thành phố Bến Tre trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới. (Ảnh: Phương Thảo)

Đến nay, thành phố Bến Tre có 10/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 6/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (còn lại xã Mỹ Thành hiện đạt 14/19 tiêu chí). Đề án xây dựng thành phố Văn minh đô thị, đến tháng 11/2019 đạt thêm 10 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí thành phố văn minh đô thị đã đạt 32/35 tiêu chí.

Thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 69/69 ấp, khu phố, thu hút trên 8.000 người dân tham dự. Ngày "Chủ Nhật Nông Thôn mới - Đô thị văn minh" được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Qua 1 năm triển khai đã có 425 công trình, phần việc được các địa phương thực hiện như: lập lại trật tự đô thị, dọn dẹp tổng vệ sinh đường phố, ngõ hẻm,… thu hút trên 16.000 lượt người tham gia. Tính đến cuối năm 2019, thành phố có 31.632/33.020 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (tỷ lệ 95,8%, tăng 0,6%), 51/32.016 hộ gia đình văn hóa 3 năm  (đạt tỷ lệ  0,16%), nâng tổng số hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục đạt 30.395/31.921 hộ (đạt tỷ lệ 95%).

Thực hiện theo đề án sáp nhập xã, phường, ấp khu phố, đến nay thành phố đã sáp nhập Phường 1: Khu phố 1 và khu phố 2 sáp nhập thành khu phố 4. Phường 2: Khu phố 1 và 3 sáp nhập thành khu phố 1. Xã Phú Nhuận: ấp 2 sáp nhập ấp 4, thành ấp 2. Từ đầu năm, các ấp, khu phố đã tiến hành đăng ký xây dựng ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa năm 2019. Qua kiểm tra đánh giá, đề nghị công nhận  69/69 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre - Nguyễn Văn Thương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Phương Thảo)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục duy trì, phát triển và nâng chất phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Thành ủy Bến Tre về phấn đấu thực hiện chủ trương Năm không; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới"; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng các x㸠phường, nhà văn hóa, tụ điểm văn hóa gia đình các ấp, khu phố. Nâng chất, kiểm tra tái công nhận xã văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đúng quy trình, thời gian quy định, đảm bảo chất lượng.

Tại hội nghị, UBND thành phố Bến Tre đã trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới 5 năm (2014-2019) cho xã Phú Nhuận;  xã Bình Phú và xã Mỹ Thạnh An được công nhận xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới 3 năm (2016 – 2018); trao quyết định công nhận xã Sơn Đông, xã Phú Hưng đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.