Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra nâng chất tiêu chí số 8 trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 26/02/2020 | Tác giả: Thanh Ngân

Theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tiêu chí số 8 về thông tin và Truyền thông bao gồm 04 chỉ tiêu là: Xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, internet; xã có đài Truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Như vậy, theo hướng dẫn tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì đây là tiêu chí tương đối dễ đạt đối với các địa phương khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Thực tế, tính đến hết năm 2016, trong 147 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh đều đánh giá đạt tiêu chí này.

Tuy nhiên theo quy định mới, toàn tỉnh có khoảng 14 xã chưa đáp ứng đủ các yêu cầu để đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông. Cụ thể: Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, quy định chỉ tiêu "Xã có điểm phục vụ bưu chính" là xã có ít nhất 01 điểm phục vụ bưu chính đáp ứng được cơ sở vật chất và dịch vụ đủ các điều kiện theo quy định. Trường hợp xã không có điểm phục vụ bưu chính phải thiết lập thùng thư công cộng tại Ủy ban nhân dân xã và đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Nhưng, theo quy định mới tại Quyết định số 441/QĐ-TTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông xã muốn đạt chỉ tiêu "Xã có điểm phục vụ bưu chính" thì bắc buộc phải có ít nhất 01 điểm phục vụ bưu chính đáp ứng các điều kiện quy định. Do đó, khi rà soát lại một số xã không đáp ứng được chỉ tiêu này.

Bưu điện xã Tiên Long cần di dời khẩn cấp do bị sạt lở (Ảnh: Thanh Ngân)

Để tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí 8 về thông tin và truyền thông theo tiêu chuẩn mới tại các xã, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 02 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông do ông Nguyễn Văn Nam (Phó Giám đốc Sở) chủ trì đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Bưu Điện tỉnh Bến Tre, phòng Văn hóa - Thông tin của các huyện, tổ chức đoàn khảo sát thực trạng và khả năng đáp ứng các yêu cầu, điều kiện quy định về chỉ tiêu "Xã có điểm phục vụ bưu chính" theo quy định tại Quyết định số 441/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ở 14 xã gồm: Tiên Long, Phú Thuận, Đại Hòa Lộc, Bình Thắng, Hưng Phong, Châu Hòa, An Hiệp, Tân Hội, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B, Hòa Nghĩa, Tân Thanh Tây, Tân Phú Tây và Hưng Khánh Trung A. Vì đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà các xã nầy cần phải củng cố lại trong thời gian tới, do góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cơ sở, góp phần tạo ra các sản phẩm dịch vụ công ích để phục vụ cho bà con, thông qua việc sử dụng các dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện, điện thoại, Fax và các dịch vụ mới của Bưu chính - Viễn thông.

Qua buổi làm việc tại các địa phương, hầu hết các xã đều nhất trí với việc khôi phục hoặc xây dựng mới điểm phục vụ bưu chính tại xã và các nội dung này sẽ do Bưu điện tỉnh Bến Tre hỗ trợ địa phương thực hiện. Trên cơ sở đó, bước đầu các xã đã có phương án và kế hoạch thực hiện nâng chất tiêu chí số 8 theo quy định mới. Với sự nỗ lực, đồng lòng của các địa phương, đơn vị doanh nghiệp, cùng sự ủng hộ của người dân, tin tưởng rằng việc thực hiện tiêu chí số 8 trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ sớm được hoàn thiện, góp phần đưa Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích theo đúng lộ trình.