Bình Đại đẩy mạnh thực hiện chương trình ocop trong năm 2020

Ngày đăng bài: 04/03/2020 | Tác giả: Thanh Hương

Bình Đại là một huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển chương trình OCOP ở nhiều lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Thời gian qua, huyện Bình Đại đã tập trung triển khai nhiều giải pháp vận động doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức sản xuất tham gia Chương trình OCOP thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản phẩm, quảng bá, giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP và một số sản phẩm chủ lực đặc trưng của địa phương.

Thực tiễn cho thấy, việc triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn huyện Bình Đại đã đạt được một số kết quả nhất định. Hiện huyện có 5 sản phẩm được công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP là mật ong ruồi và mật ong nhãn của Cty Cổ phần mật ong Tín Phát xã Long Định ( 4 sao), Bưởi da xanh của HTX nông nghiệp Châu Hưng ( 3 sao), và 2 sản phẩm của Công ty Cổ phần Anfoods là mắm tôm chua và tôm khô (4 sao).

Mật ong của Cty Cổ phần mật ong Tín Phát xã Long Định đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. (Ảnh: Thanh Hương)

Theo Kế hoạch năm 2020, Bình Đại phấn đấu xây dựng 3 sản phẩm: tôm khô của Cơ sở sản xuất tôm khô Diễm ở xã Thạnh Phước, thủy sản khô các loại của Công ty TNHH MTV thủy sản Năm Cúc ở xã Bình Thắng, mứt của cơ sở sản xuất mứt Nguyễn Khiêm xã Thới Lai đạt chuẩn sản phẩm OCOP và thực hiện chuẩn hóa 3 sản phẩm đạt từ 3-5 sao. Đặc biệt, huyện chú trọng phát triển dự án sản phẩm mứt dừa hữu cơ tại HTX sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp Vang Quới Đông đạt chuẩn sản phẩm ocop 5 sao.

Chương trình OCOP được huyện xác định là chương trình quan trọng, đóng vai trò là  "đòn bẩy" thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, công nghiệp nông thôn và dịch vụ để nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân và hoàn thiện các tiêu chí trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Năm 2020, Bình Đại phấn đấu xây dựng sản phẩm thủy sản khô các loại của Công ty TNHH MTV thủy sản Năm Cúc - xã Bình Thắng đạt chuẩn sản phẩm OCOP. (Ảnh: Thanh Hương)

Để chương trình OCOP trong năm 2020 trên địa bàn huyện được lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, huyện tập trung đẩy mạnh hỗ trợ nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình với một số nội dung như: hội nghị triển khai chương trình OCOP, tập huấn cán bộ quản lý Chương trình, thường xuyên kiện toàn hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, hỗ trợ công tác tuyên truyền Chương trình thông qua việc in tài liệu, tờ bướm, khảo sát, kiểm tra hướng dẫn thực hiện chương trình OCOP, hỗ trợ các chủ thể tham gia xúc tiến thương mại tại các hội chợ, tham quan học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh, v.v.

Đồng thời, huyện thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các sản phẩm hiện có, tiềm năng thế mạnh của địa phương, xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm OCOP phù hợp với lợi thế và định hướng phát triển của xã, huyện. Chú trọng xác định sản phẩm, nhóm sản phẩm có thế mạnh để tập trung chỉ đạo mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, sản lượng, hoàn thiện mẫu mã, bao bì sản phẩm và tham gia đánh giá, xếp loại hàng năm, nhất là tăng cường quy hoạch, định hướng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm phát triển các sản phẩm OCOP mới.