Thị trấn Chợ Lách đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2019

Ngày đăng bài: 06/03/2020 | Tác giả: Việt Cường

Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Chợ Lách vừa tổ chức thẩm định kết quả xây dựng "Thị trấn Chợ Lách đạt chuẩn văn minh đô thị" năm 2019.

Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Chợ Lách đã chia thành các tổ kiểm tra hồ sơ văn bản xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị của Ban Chỉ đạo Thị trấn Chợ Lách, Ban vận động các ấp, khu phố và kiểm tra thực tế tại các khu phố, ấp về các thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường, cơ quan đơn vị văn hóa đóng trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Việt Cường)

Năm 2019, Thị trấn Chợ Lách có 96,9% hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 93,2% hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục trở lên, 7/8 ấp, khu phố văn hóa được công nhận và giữ vững liên tục 6 năm trở lên. 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị.

Việc xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn được quan tâm đầu tư thực hiện. Các công trình xây dựng mới đảm bảo có kiến trúc hài hòa, đúng tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Các công trình công cộng phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân.

Đường vào Trung tâm Thị trấn Chợ Lách. (Ảnh: Việt Cường)

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Thực hiện tốt quy ước cộng đồng và quy chế dân chủ ở cơ sở. Mối quan hệ tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, hợp tác phát triển kinh tế. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Việc bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa, dân gian truyền thống được quan tâm thực hiện.

Sau khi thẩm định, 16/16 thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Chợ Lách đã bỏ phiếu công nhận Thị trấn Chợ Lách đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2019.