Thành phố Bến Tre hướng đến xây dựng nông nghiệp gắn đặc thù đô thị

Ngày đăng bài: 09/03/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Theo số liệu thống kê, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2019 Thành phố Bến Tre ước thực hiện 307,52 tỷ đồng, đạt 100,40% kế hoạch và tăng 1,40% so cùng kỳ. Trong năm 2019, thành phố đã thành lập mới 02 hợp tác xã, 06 tổ hợp tác, nâng tổng số 07 hợp tác xã nông nghiệp, 42 tổ hợp tác; diện tích đất lúa tiếp tục giảm, đã chuyển đổi 3,2 ha diện tích đất trồng lúa sang trồng dừa ở xã Phú Hưng, góp phần giảm dần diện tích đất lúa kém hiệu quả còn khoảng 11 ha; mở rộng diện tích bưởi đạt chứng nhận VietGAP ở Sơn Đông với diện tích 10 ha.

Nhìn chung, mặc dù giá trị sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng so năm 2018, tuy nhiên nông nghiệp thành phố vẫn còn mang tính chất sản xuất truyền thống, chưa thật sự mạnh dạn đổi mới theo hướng phát triển đô thị. Nguyên nhân do đất sản xuất manh mún, nhỏ lẻ khó đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

Năm 2020, với trọng tâm tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành trồng trọt, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng dừa, cây ăn trái khác có khả năng thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, thành phố Bến Tre tập trung vận động, khuyến khích người dân chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng dừa trên địa bàn xã Phú Hưng, (hiện còn khoảng 11 ha với quy mô hộ gia đình), trong thời gian từ tháng 03 đến tháng 07/2020 sẽ tiếp tục chuyển đổi khoảng 05 ha đất trồng lúa sang trồng dừa. Xây dựng mô hình nuôi lươn trong ao không bùn trên địa bàn xã Phú Nhuận, Mỹ Thạnh An, Phú Hưng, thành phố sẽ tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc lươn cho nguồi dân, hỗ trợ 50% chi phí mua con giống, thức ăn; hộ dân đối ứng 50%. Thực hiện mô hình trồng hoa phong lan trên địa bàn xã Bình Phú; tổ chức tập huấn, hỗ trợ 30% chi phí mua cây giống cho chu kỳ đầu sản xuất.

Thành phố Bến Tre hướng đến xây dựng nông nghiệp gắn đặc thù đô thị. (Ảnh: Đặng Bảy)

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện mô hình sản xuất dừa xiêm xanh đạt chứng nhận VietGAP tại Tổ hợp tác dừa xiêm xanh Mỹ Thạnh An (10 ha). Thực hiện mô hình sản xuất bưởi da xanh đạt chứng nhận VietGAP tại Hợp tác xã Du lịch - Nông nghiệp Bến Tre xã Nhơn Thạnh (20ha); mô hình sản xuất bưởi da xanh đạt chứng nhận VietGAP tại xã Bình Phú (10 ha).

Đồng thời, thành phố cũng hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, website thương mại điện tử, tem truy xuất nguồn gốc cho hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Đông. Đặc biệt, thành phố phối hợp với các ngành chuyên môn Tỉnh tổ chức tập huấn một số giải pháp phòng chống hạn, mặn cho cây trồng, vật nuôi trong điều kiện hạn, mặn xâm nhập; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tính chủ động của người dân trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thường xuyên theo dõi, chủ động các biện pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai, đảm bảo đủ điều kiện để sinh hoạt và sản xuất.