Thành phố Bến Tre: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP

Ngày đăng bài: 17/03/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Sau gần 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2882, ngày 28/12/2018, của UBND tỉnh Bến Tre về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030, thành phố Bến Tre đã triển khai thực hiện khá tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và cộng đồng, nhất là các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của Chương trình OCOP đối với sự phát bền vững, ổn định của các mặt hàng nông nghiệp, nông sản có thế mạnh của địa phương, nâng cao chuỗi giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường từ đó thu hút đông đảo cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia chương trình.

Năm 2019, thành phố đã hướng dẫn 08 doanh nghiệp, hộ kinh doanh lập hồ sơ đăng ký đồng thời tổ chức xét, đánh giá và chuyển về tỉnh xem xét 29 sản phẩm OCOP. Kết quả đến nay, qua 02 lần đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, thành phố có 22 sản phẩm đạt 04 sao, và một sản phẩm đạt 03 sao của 06 chủ thể gồm: công ty TNHH sản xuất, kinh doanh tổng hợp Đông Á; công ty TNHH Vĩnh Tiến; công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long; Công ty cổ phần Sa sâm Việt và hộ kinh doanh Trần Minh Tâm với các mặt hàng và sản phẩm ở các lĩnh vực chủ yếu như: sản xuất kẹo dừa, mặt nạ dừa, xà bông dừa, thạch dừa, bột sâm việt. Bên cạnh đó, Thành phố đặc biệt quan tâm, công tác hỗ trợ tạo điều kiện để cơ sở, doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tham gia hội chợ thương mại, triển lãm để giới thiệu sản phẩm tạo kết nối thị trường.

Sản phẩm của cơ sở sản xuất thạch dừa Minh Tâm được đánh giá đạt chuẩn OCOP. (Ảnh: Hồng Quốc)

Nhìn chung, sau gần 02 năm triển khai chương trình OCOP, nhận thức của hệ thống chính trị, cộng đồng mà nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn về tầm quan trọng của Chương trình OCOP được nâng lên, điều này thể hiện qua việc ngày có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản tham gia đăng ký đánh giá sản phẩn OCOP.

Bên cạnh đó, thông qua việc hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong tỉnh và một số tỉnh, thành, theo đánh giá của các doanh nghiệp có sản phẩm gắn sao OCOP thì lượng hàng hoá bán ra nhiều hơn so với hội chợ thương mại xuân 2018, 2019 và doanh nghiệp có sản phẩm gắn sao OCOP tham gia gian hàng chung của thành phố đánh giá đợt hội chợ OCOP này khá thành công về mặt doanh thu và quảng bá.

Theo kế hoạch trong năm 2020, thành phố Bến Tre tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chương trình OCOP thu hút sự quan tâm ngày càng lớn hơn của hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp nhất là tại cấp xã, phường. Tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia hội chợ thương mại, triển lãm để giới thiệu sản phẩm tạo kết nối thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm nhất là các sản phẩm được chứng nhập sao OCOP. Bên cạnh đó, các cơ quan, chuyên môn và xã, phường tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể về hồ sơ, thủ tục tham gia đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP năm 2020 do tỉnh tổ chức trong 02 đợt tháng 06 và tháng 11/2020, qua đây nâng cao tính cạnh tranh, chất lượng sản phẩm và giữ vững chổ đứng trên thị trường các sản phẩm mang đặc trưng của thành phố.