Năm 2020, Ba Tri đào tạo nghề cho 600 lao động nông thôn

Ngày đăng bài: 24/03/2020 | Tác giả: Trà Dũng

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 huyện Ba Tri vừa tổ chức tổng kết công tác đào tạo nghề năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, huyện Ba Tri mở 14 lớp, có 377 lao động nông thôn được đào tạo nghề. Trong đó, 6 lớp phi nông nghiệp, 8 lớp nông nghiệp với các nghề được đạo tào gồm: đan nghế bằng dây nhựa, nấu ăn, kỹ thuật nề, chăn nuôi bò, nuôi gà, trồng nấm; 100% lao động qua đào tạo đều có việc làm ổn định.

Theo kế hoạch năm 2020, huyện Ba Tri sẽ mở 20 lớp đào tạo nghề cho hơn 600 lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trà Dũng)

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QĐ 1956 huyện Ba Tri đề nghị Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn sớm xây dựng kế hoạch mở lớp của địa phương thật cụ thể về số lượng, nội dung, đối tượng để đăng ký về huyện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia các lớp đào tạo, cũng như thực hiện tốt công tác đạo tạo nghề, giới thiệu việc làm tại địa phương. Chú trọng gắn đào tạo với giải quyết việc làm, đảm bảo tất cả lao động sau khi tham gia các lớp đạo tạo đều tìm được việc làm ổn định.

Bên cạnh đó, thành viên Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo các lớp đào tạo được mở thật sự đạt chất lượng, cung cấp và trang bị những kiến thức, kỹ thuật bổ ích cho người lao động.