Thành phố Bến Tre nghiệm thu, đưa vào sử dụng Đường ĐA.03 xã Phú Hưng

Ngày đăng bài: 24/03/2020 | Tác giả: Hoài Phương

Ủy ban nhân dân xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre vừa tổ chức nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Đường ĐA 03 (Đường liên tổ 15 - 13 - 14 ấp Phú Hào).

Công trình đường ĐA 03 xã Phú Hưng có quy mô đầu tư cấp B do Ủy ban nhân dân xã Phú Hưng làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài là 1.071,15 mét, điểm đầu giáp đường Ba Lai và điểm cuối giáp Đường ĐA 02 (Đường Vành đai Phú Hào) xã Phú Hưng. Mặt đường bê tông đá 1x2 M250 rộng 3,5 mét, dày 16 cm và trên tuyến đường có 07 cống thoát nước, đường kính từ 600 đến 1000 mm, đáp ứng nhu cầu cấp, thoát nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Tổng giá trị xây dựng hoàn thành công trình đường ĐA03 là 3,010 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân trên tuyến đường tự nguyện hiến đất đai, hoa màu và vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng, phần giá trị xây lắp công trình được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ngân sách hỗ trợ theo cơ chế của tỉnh, thành phố trong xây dựng nông thôn mới.

Tuyến đường ĐA 03 xã Phú Hưng. (Ảnh: Hoài Phương)

Việc phân bổ và bố trí vốn để thực hiện các công trình được Ủy ban nhân dân thành phố và các xã tuân thủ theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020.

Công trình Đường ĐA.03 hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ giao thông đi lại thuận lợi và phục vụ cho sản xuất của nhân dân trong xã, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.