Thạnh Phú triển khai kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách, người có công

Ngày đăng bài: 25/03/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú vừa tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch hỗ trợ cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng năm 2020.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2019, toàn huyện Thạnh Phú còn 2.530 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,71%. Trong đó, có 18 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách, người có công theo Pháp lệnh ưu đãi người có công, chiếm tỷ lệ 0,71% so với tổng số hộ nghèo.

8 xã có hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng được hỗ trợ là Quới Điền, Hòa Lợi, Mỹ Hưng, Mỹ An, An Điền An Nhơn, Thạnh Phong và Thạnh Hải. 18 hộ này có nhu cầu hỗ trợ để cải thiện các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và phát triển kinh tế như vốn vay, hỗ trợ dụng cụ nước sạch, xây hố xí hợp vệ sinh...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Ngọc Tân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Mừng)

Theo kế hoạch, Thạnh Phú sẽ tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho 2 hộ để phát triển sản xuất theo điều kiện và phương án sản xuất của hộ gia đình như trồng trọt, chăn nuôi, tạo việc làm. Dự kiến, mỗi hỗ được hỗ trợ vay 100 triệu đồng. Ưu tiên hỗ trợ dụng cụ chứa nước cho 10 hộ có nhu cầu; vận động 6 hộ vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà vệ sinh, hố xí hợp vệ sinh... 

Bênh cạnh, huyện sẽ thực hiện các chính sách khác để cải thiện các nhu cầu xã hội cơ bản cho các hộ; vận động xã hội đóng góp, nhận đỡ đầu, giúp các hộ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Ngọc Tân nhấn mạnh, việc chăm lo hỗ trợ cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên, liên tục và xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Do đó, các ngành, địa phương phải phát huy tinh thần, trách nhiệm cho công việc này. Theo đó, từng ngành, địa phương cần xác định đúng đối tượng để tập trung thực hiện mục tiêu trong năm 2020 này, đảm bảo 100% hộ gia đình có thành viên thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng cải thiện đời sống, vượt qua chuẩn hộ nghèo; Xác định rõ các chiều thiếu hụt để hỗ trợ kịp thời.