Chợ Lách huy động 230 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục

Ngày đăng bài: 25/03/2020 | Tác giả: Việt Cường

Giai đoạn 2011 - 2020, huyện Chợ Lách đã huy động các nguồn kinh phí gần 230 tỷ đồng để xây dựng mới các phòng học, phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị và xây dựng các công trình phụ như: Hàng rào, nhà xe, hệ thống thoát nước, sân trường,...; đồng thời nâng cấp, sửa chữa các phòng học ở các điểm trường trên địa bàn.

Tính đến nay, toàn huyện có 10/10 trường mầm non, 11/15 trường Tiểu học và 9/9 trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, chiếm tỷ lệ 88,2%. Còn lại 4 trường tiểu học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, hiện Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục xin chủ trương đầu tư hạ tầng để hoàn thành công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Hệ thống trường lớp trên địa bàn huyện Chợ Lách được đầu tư xây dựng. (Ảnh: Việt Cường)

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành nên phong trào giáo dục của huyện Chợ Lách phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục đạt được nhiều kết quả khả quan và từng bước được nâng cao, cơ sở vật chất trang thiết bị trường học được quan tâm nâng cấp, xây dựng mới theo hướng kiên cố, chuẩn hóa hiện đại. Công tác quản lý, chỉ đạo, đổi mới từng bước đi vào nề nếp; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện và Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả.

Đến nay, 100% đơn vị trường học trên địa bàn huyện Chợ Lách đạt chuẩn phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi; 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học cơ sở được tiếp tục học trung học đạt 91,47%.