Tân Thủy quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng bài: 25/03/2020 | Tác giả: Trần Xiện

Xây dựng xã Tân Thủy, huyện Ba Tri đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao là Nghị quyết vừa được Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thủy lần thứ XII thông qua. Đây là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Ba Tri, và là xã được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội đảng bộ ngành huyện, các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo giai đoạn 2015 - 2020, Đảng ủy xã Tân Thủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật là kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29,7 triệu đồng đầu nhiệm kỳ, lên 47,2 triệu/người/năm. Sản xuất nông, ngư nghiệp, thương mại dịch vụ đều tăng khá; xã có nhiều mô hình, tổ liên kết sản xuất duy trì và mang lại hiệu quả cao; chăn nuôi, nhất là nuô bò phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, quy mô chăn nuôi hộ gia đình được mở rộng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được Tân Thủy vận động nhân rộng. (Ảnh: Trần Xiện)

Toàn xã hiện có đàn bò hơn 4.100 con, đạt 100,71% nghị quyết. Nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy sản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Xã hiện có 495 ha nuôi trồng thủy sản, 217 tàu khai thác thủy sản, tổng sản lượng trên 21.353 tấn, đạt 116,13% nghị quyết. Hoạt động kinh doanh của các tiểu thương tại các chợ diễn ra khá sôi nổi; đời sống người dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ trên 13,7 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng như Trung tâm văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng, Chợ, Trạm Y tế, Trụ sở hành chính,… đã được đầu tư xây dựng, góp phần đổi mới diện mạo của xã.

Nổi bật là hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng hoàn thiện, theo hướng nhựa hóa và bê tông hóa đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá của Nhân dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện đầy đủ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển sâu rộng; công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; cơ sở vật chất trường lớp thường xuyên được sửa chữa bổ sung, chất lượng giáo dục hàng năm được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng. An ninh trật tự địa phương được tăng cường và giữ vững.

Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, Tân Thủy là xã đầu tiên của huyện Ba Tri được công nhận, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo nâng chất các tiêu chí đã đạt được, nhờ đó phong trào xây dựng Nông thôn mới luôn được duy trì, củng cố, đây là cơ sở để xã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đã đề ra.

Hệ thống giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Trần Xiện)

Theo ông Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy Ba Tri, trong nhiệm kỳ mới, Tân Thủy cần có giải pháp để khai thác hết tiềm năng lợi thế của địa phương. Tập trung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất. Tiếp tục nâng chất lượng hoạt động của Hợp tác xã thủy sản, phát huy hiệu quả nuôi trồng và đánh bắt thủy sản gắn với việc giữ gìn an ninh biên giới biển; khai thác lợi thế về biển.

Đồng thời, xã nên có kế hoạch để quảng bá, mời gọi đầu tư phát triển du lịch, chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa; chăm lo công tác đào tạo nghề phù hợp nhu cầu phát triển của địa phương, vận động người dân tham gia hợp tác lao động có thời hạn ở nước ngoài. giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu.