Thành phố Bến Tre tập trung củng cố, nâng chất tiêu chí môi trường hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu

Ngày đăng bài: 11/04/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay thành phố Bến Tre có 100% xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM gồm: Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Mỹ Thạnh An, Bình Phú, Sơn Đông và Phú Hưng. Diện mạo và đời sống người dân tại các xã từng bước được nâng cao, đặc biệt cảnh quan môi trường tại các xã không ngừng được tôn tạo, thay đổi theo hướng văn minh - xanh - sạch, đẹp.

Tình trạng vứt rác thải bừa bãi, hoạt động sản xuất, chăn nuôi theo phương thức truyền thống gây ô nhiễm môi trường đã cơ bản không còn; tỷ lệ người dân tham gia đăng ký thu gom rác tăng lên, tỷ lệ hộ dân có nhà tắm kín đáo, sử dụng cầu tiêu, hố xí hợp vệ sinh đảm bảo qui định. Đây được xem là kết quả của sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân cũng như các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Cụ thể, hiện 06/06 xã có xây dựng và ban hành quy ước về bảo vệ môi trường, trên địa bàn các xã thành lập Tổ bảo vệ môi trường, hoạt động các tổ từng bước đi vào nề nếp, ổn định, thường xuyên tổ chức ra quân tổng vệ sinh và vận động người dân tham gia vệ sinh đường làng, ngỏ xóm, nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng, đảm bảo thông thoáng phục vụ tiêu thoát nước và sản xuất nông nghiệp.

Cảnh quang, môi trường nông thôn được các xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố tập trung xây dựng. (Ảnh: Hồng Quốc)

Về thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt 100% xã triển khai đăng ký thu gom rác, thành lập các tổ thu gom rác tại địa bàn, đồng thời ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre vận chuyển rác về điểm xử lý theo qui định, đối với những nơi không có điều kiện thu gom xử lý rác địa phương vận động người dân sử dụng các hình thức xử lý hợp vệ sinh như: phân loại chôn lắp, xử lý bằng thùng ủ phân compost từ đó đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với hoạt động chăn nuôi, thành phố có 648/649 hộ đã xây dựng chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt tỷ lệ 99,84%. Đặc biệt các xã rất quan tâm việc nâng cao chất lượng sống cho người dân, hiện trên địa bàn 06 xã có 16.403/16.403 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo qui chuẩn đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn chiếm 95,90%; có 16.112/16.403 hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 03 sạch, hộ có hố xí hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ 98,28%. Song song việc tuyên truyền, vận động ngươi dân thực hiện tốt các nội dung tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, các xã tập trung tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các qui định bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến nay, 126/235 cơ sở sản xuất, kinh doanh đã ký cam kết bảo vệ môi trường, 19 cơ sở còn lại đã thực hiện hồ sơ bảo vệ môi trường, đang chờ cơ quan chức năng kiểm tra, công nhận; 100% cơ sở chấp hành tốt các qui định về bảo vệ môi trường không có trường hợp vi phạm phải xử phạt vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, qua hơn 01 năm triển khai thực hiện hướng dẫn số 5884/HD-BCĐ của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia  tỉnh về việc tổ chức Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới trên địa bàn thành phố dần đi vào nề nếp, bám sát thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, nhất là tiêu chí môi trường, dần thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Kết quả, đã huy động sự tham gia của trên 20.392 lượt người tham gia bao gồm cán bộ tỉnh, thành phố phụ trách xã, phường, cán bộ các xã phường, người dân và Đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/TW, trong đó người dân chiếm hơn 50%. Cụ thể, các lực lượng đã phát hoang, dọn dẹp vệ sinh hơn 135.000m các tuyến đường; nạo vét, khai thông dòng chảy trên 17.000m kênh, mương nội đồng, trồng hoa gần 1.000m đường. Tổng kinh phí các công trình, phần việc trên 100 triệu đồng.

Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới trên địa bàn thành phố thu hút ngày càng đông lực lượng tham gia. (Ảnh: Hồng Quốc)

Tuy nhiên, các xã NTM trên địa bàn thành phố Bến Tre vẫn còn một số hạn chế nhất định như: công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tiêu chí môi trường ở một vài nơi hiệu quả chưa cao; vẫn còn một số ít hộ chưa xây dựng hố xí hợp vệ sinh; cảnh quan môi trường ở một vài điểm chưa được thường xuyên quan tâm cải tạo.

Để đạt mục tiêu đến năm 2025 thành phố Bến Tre có 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 02 xã đạt NTM kiểu mẫu, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố đã chỉ đạo các xã tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới hơn hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường, thông qua việc duy trì hiệu quả Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới, vận động người dân trồng, chăm sóc cây xanh, hoa dọc các tuyến đường liên ấp, liên xã. Các xã cần tập trung thường xuyên, quyết liệt hơn đối với việc giữ vững và nâng chất tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, vì đây được đánh giá là tiêu chí thực hiện đạt được đã khó, giữ vững càng khó hơn.

Phấn đấu mỗi xã xây dựng ít nhất 01 mô hình thu gom, phân loại rác tại nguồn hiệu quả, bền vững. Đồng thời, tập trung nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn, có nhà tắm kín đáo, nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%; 100% hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi xây dựng chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường theo qui định.