Thành phố Bến Tre hỗ trợ công tác khuyến công trên 4,5 tỷ đồng

Ngày đăng bài: 22/04/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Những năm qua, thành phố Bến Tre luôn quan tâm đến công tác khuyến công, thông qua hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất.

Trong giai đoạn (2015-2020), thành phố Bến Tre đã hỗ trợ 20 dự án đầu tư thiết bị sản xuất, 27 cơ sở sản xuất xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. Lĩnh vực hỗ trợ được tập trung các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh chế biến các sản phẩm từ dừa, chế biến thủy sản, thực phẩm.

Nguồn vốn khuyến công hỗ trợ thật sự là động lực giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mạnh dạn chuyển đổi công nghệ sản xuất. (Ảnh: Hồng Quốc)

Xét về qui mô thì đây chưa phải là nguồn vốn lớn nhưng đó là "động lực, nguồn vốn mồi" thực sự cần thiết và quan trọng giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn mạnh dạn chuyển đổi công nghệ sản xuất lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, không thân thiện môi trường sản phẩm làm ra chưa đồng nhất mẫu mã, thiếu tính cạnh tranh trên thị trường sang áp dụng công nghệ mới, tiên tiến. Đây được xem là điểm nhấn trong việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển theo hướng bền vững. Theo số liệu thống kê, hằng năm tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các qui định bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố được kéo giảm và đến nay cơ bản được giải quyết.

Bên cạnh đó, thành phố Bến Tre cũng quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, Phòng Kinh tế thành phố hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường tiêu thụ, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, đóng góp tích cực nguồn thu ngân sách. Ngoài ra, thành phố còn quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nhằm giải quyết nhanh nhất thủ tục cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, rút ngắn thời gian cấp phép đăng ký kinh doanh và mã số thuế từ 6 ngày như trước đây xuống còn 3 ngày hiện nay.

Tình trạng cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các qui định bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố cơ bản được giải quyết. (Ảnh: Hồng Quốc)

Hướng tới, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyến công, khuyến khích các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng sản xuất. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sớm hoàn thành đưa vào hoạt động cụm công nghiệp Phú Hưng. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ giới thiệu sản phẩm, tạo kết nối và mở rộng thị trường.