Hiệu quả từ chuỗi liên kết sản xuất trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày đăng bài: 22/04/2020 | Tác giả: Thanh Hương

Theo kế hoạch 1107 ngày 22/5/2014 của UBND huyện Bình Đại về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó chú trọng công tác xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, nhằm phát triển ngành nông nghiệp theo hướng ổn định và bền vững, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu, bảo đảm đầu ra cho nông sản. Qua 6 năm thực hiện, huyện đã hình thành các liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm an toàn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, thúc đẩy kinh tế huyện tăng trưởng và phát triển.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các ngành, các cấp từ huyện đến các xã, thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân tập trung liên kết sản xuất gắn với tìm đầu ra tiêu thụ ổn định cho nông sản, giúp nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, đầu ra không ổn định. Đồng thời, tham gia chuỗi liên kết sản xuất, nông dân được các ngành chức năng hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đặc biệt là sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học, đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Đến nay, huyện Bình Đại đã xây dựng thành công chuỗi liên kết sản xuất trên cây dừa và cây nhãn. Toàn huyện hiện có 7.600ha dừa, trong đó diện tích cho trái chiếm 7.000ha, mô hình liên kết chuỗi giá trị sản phẩm dừa đang hoạt động hiệu quả, đầu ra sản phẩm ổn định, có 3 Công ty gồm: Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới, Công ty Betrimex, Công ty Cổ phần Chế biến dừa Á Châu đã ký hợp đồng thu mua dừa trái đối với 8 THT các xã Vang Quới Tây, Phú Vang, Phú Long, Thạnh Trị và 3 HTX Thới Lai, Vang Quới Đông, Lộc Thuận. Tổng sản lượng dừa trái được các công ty thu mua từ đầu năm 2020 đến nay có 919.553 trái, với giá cao hơn giá thương lái thu mua bên ngoài 15 ngàn đồng/1 chục. Trong đó, Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới còn tiến hành đánh giá, chứng nhận các vườn dừa đang chuyển đổi canh tác thông thường sang canh tác hữu cơ để cấp chứng nhận với tổng diện tích 216ha của 174 hộ dân ở các HTX và THT xã Vang Quới Đông, Phú Long, Phú Vang và Lộc Thuận. Công ty Betrimex xây dựng vườn dừa hữu cơ 213,52ha của 242 hộ dân ở xã Vang Quới Tây và 367,13ha của 337 hộ dân ở xã Thới Lai.

Nhãn Tam Hiệp dự kiến xây dựng mô hình nhãn VietGap trong thời gian tới. (Ảnh: Thanh Hương)

Ngoài ra, huyện Bình Đại còn phối hợp với Công ty dừa xanh khảo sát vùng nguyên liệu dừa để xây dựng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ cho công ty. Kết quả, thời điểm này đã khảo sát được 550 hộ, với quy mô diện tích 443,99ha, tại các xã Long Định, Phú Thuận, Long Hòa, Châu Hưng, Vang Quới Đông.

Riêng đối với cây nhãn, Bình Đại đã phối hợp với chi cục phát triển nông thôn, hỗ trợ HTX Long Hòa và Tam Hiệp xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập thể và tem truy xuất nguồn gốc, đồng thời trong 3 tháng đầu năm 2020, huyện phối hợp với Dự án AMD tiến hành kháo sát xây dựng mô hình nhãn VietGap tại xã Tam Hiệp.

Nhìn chung, kết quả thực hiện chuỗi liên kết sản xuất trong cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp thời gian qua đã đem lại hiệu quả khả quan, từng bước nâng cao và cải thiện đời sống người dân. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ, vận động người dân các địa phương mở rộng mô hình sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ, gắn kết chuỗi liên kết sản xuất trên nhiều lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, góp phần tạo đầu ra và khẳng định vị thế, nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản của địa phương ổn định trên thị trường.