Bình Đại tăng cường đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển du lịch

Ngày đăng bài: 24/04/2020 | Tác giả: Tuyết Mai

Những năm gần đây, huyện Bình Đại tăng cường đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển du lịch, qua đó, kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn ngày càng hoàn thiện, góp phần đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch của huyện, qua đó, phát triển giá trị tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong đó, huyện Bình Đại phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh công bố quy hoạch khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Phú Thuận. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận với tổng vốn đầu tư 2.023 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư ngân sách địa phương 1.911 tỷ đồng. Hạ tầng khu nhà ở giai đoạn 1 quy mô với tổng mức đầu tư là 500 tỷ đồng, đang thực hiện thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Hiện nay vẫn tiếp tục mời gọi đầu tư giải phóng mặt bằng đối với Cụm công nghiệp Bình Thới.

Ngoài ra, huyện Bình Đại không ngừng đầu tư phát triển mạng lưới điện. Trong đó, hệ thống lưới điện trung, hạ thế được nâng cấp, sửa chữa thường xuyên đáp ứng nhu cầu phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đến nay đạt 100%. Ngành điện đang tổ chức triển khai 2 dự án: Đường dây và trạm biến áp 10 kV Phú Thuận - Bình Đại, chiều dài 22,7 km, kinh phí 209 tỷ đồng và đường dây 110 kV Giao Long - Phú Thuận, chiều dài 8,8 km, kinh phí 68,5 tỷ đồng, hiện nay đang thực hiện đo đạc và thu hồi đất. Dự án xây dựng điện gió của Công ty cổ phần điện gió MêKông đang triển khai thực hiện. Các quy hoạch phát triển điện gió, điện mặt trời đến nay đã có nhà đầu tư đến khảo sát, đề xuất thực hiện tại xã Thới Thuận và Thạnh Phước.

Nhiều dự án du lịch đang phát triển trên địa bàn huyện Bình Đại. (Ảnh: Tuyết Mai)

Về nước sạch: Trên cơ sở Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt giai đoạn 2016-2020, thời gian qua huyện Bình Đại đã tập trung mời gọi đầu tư vào các nhà máy nước, đồng thời khuyến khích các nhà máy hiện hữu nâng công suất hiện có để mở rộng mạng lưới cung cấp nước phục vụ sản xuất công nghiệp; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 98,3%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 62,77%.

Công tác phát triển hạ tầng thương mại có bước phát triển, hoạt động của các chợ được đảm bảo, hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn huyện có 17 chợ đang hoạt động (trong đó có 02 chợ hoạt động theo mô hình hợp tác xã, 02 chợ do doanh nghiệp tư nhân quản lý). Hiện tại, huyện Bình Đại đang thực hiện dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm với tổng kinh phí 221 tỷ đồng. Hoạt động của hệ thống chợ trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, riêng trong năm 2019 phát triển 04 cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ "Bách hóa xanh" tại xã Châu Hưng, Thới Lai, Lộc Thuận và thị trấn, đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân.

Song song với phát triển hạ tầng, huyện Bình Đại cũng đang triển khai một số dự án du lịch như: dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng làng nổi Bình Trung xã Định Trung, Khu du lịch Đê Đông, khu du lịch Cồn nổi trên sông Ba Lai ở xã Phú Long, khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn xã Thừa Đức, du lịch tâm linh Chùa Vạn Phước thị trấn Bình Đại và các mô hình du lịch cộng đồng (homestay cồn Bà Tư xã Thới Thuận, homestay út Trinh xã Tam Hiệp). Các hệ thống nhà hàng, khách sạn từng bước được nâng cấp, đầu tư phát triển cùng với sự phát triển của dịch vụ du lịch.

Công tác đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng được tăng cường, nguồn lực xã hội được huy động đảm bảo cân đối lợi ích giữa xã hội, nhà nước và các bên tham gia. Xác định nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng của huyện là sự nghiệp chung, vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của mọi người dân, của mọi thành phần kinh tế; là công tác quan trọng nhằm tạo ra mối liên kết vùng để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, giúp cho nền kinh tế của huyện phát triển năng động.

Các thành phần kinh tế có điều kiện phát huy vai trò, chức năng trong sản xuất kinh doanh, kết cấu hạ tầng nông thôn, giáo dục, y tế không ngừng được tăng cường, hệ thống điện, bưu chính viễn thông phát triển mạnh mẽ đã góp phần đưa nền kinh tế huyện giữ vững tốc độ tăng trưởng và ồn định. Tổng vồn đâu tư toàn xã hội 5 năm qua đạt 9.151,5 tỷ đồng, đạt 101,68% so với chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó vốn doanh nghiệp và nhân dân đạt 8.052 tỷ đồng.