Sản xuất nông nghiệp Thành phố Bến Tre tăng bình quân 1,31%/năm

Ngày đăng bài: 07/05/2020 | Tác giả: Phương Thảo

Mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống người dân ở các xã. Do đó, bên cạnh việc tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trong những năm qua, thành phố Bến Tre đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo vùng quy hoạch, theo hướng tập trung, sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng hiệu quả và bền vững.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, thành phố đã ban hành Kế hoạch 129 ngày 9/7/2014 về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch 1757 ngày 1/7/2016 về việc phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 đến các ban, ngành, đoàn thể và các xã trên địa bàn thành phố.

Đến nay, sản xuất nông nghiệp thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực, điển hình như ứng dụng công nghệ trong sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGap, đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm của địa phương, mô hình nông nghiệp đô thị phát triển, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương.

Từ năm 2011 đến nay, các địa phương đã thực hiện chuyển đổi 98,2ha diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái khác như dừa xiêm xanh, bưởi da xanh; phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị như trồng rau sạch trong nhà kín, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước kết hợp với bón phân trên vườn bưởi, mô hình trồng nha đam Mỹ, mô hình cây dược liệu, cây hoa kiểng, chuối cấy mô,…vv đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Hiện thành phố có 50ha bưởi da xanh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. 10ha dừa xiêm xanh theo tiêu chuẩn VietGap, 10ha dừa xiêm xanh theo tiêu chuẩn hữu cơ. Bên cạnh đó, các xã còn thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất và thực hiện ký các hợp đồng dịch vụ liên kết đầu vào, đầu ra. Đến nay, thành phố đã thành lập 5 HTX nông nghiệp với 477 thành viên; thành lập 42 tổ hợp tác với 630 thành viên. Hiện các xã đang tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Các xã còn phát triển mô hình nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái; đã thành lập 2 điểm du lịch sinh thái tại xã Bình Phú và xã Phú Nhuận, mỗi năm thu hút ngàn ngàn lượt người đến tham qua.

Tổ nghề nghiệp trồng nha đam xen vườn bưởi da xanh tại xã Nhơn Thạnh. (Ảnh: Phương Thảo)

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng. Hàng năm, các xã phối hợp phòng, ban, ngành, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp & giáo dục thường xuyên thành phố tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn về chuyển giao khoa học công nghệ trong trồng trọt. Từ đó, tay nghề người lao động được nâng cao, mạnh dạn áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao thu nhập.

Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phát triển theo hướng phù hợp với địa bàn đô thị. Sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái được chú trọng ở các xã, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Việc vận dụng các nguồn vốn từ tỉnh, thành phố để triển khai các mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, tạo ra hàng hoá có chất lượng nâng cao thu nhập cho người dân. Hình thành và phát triển các mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Gía trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 1,31%/năm.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung phát triển các tổ hợp tác hiện có tạo nền tảng phát triển thành các HTX vững mạnh. Vận dụng các cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư liên doanh, liên kết với người dân từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhất là các sản phẩm hàng hoá nông nghiệp chủ lực; hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo phát triển dừa xiêm xanh, bưởi da xanh theo hướng an toàn, hữu cơ và xây dựng các tiêu chuẩn theo nhu cầu thị trường.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phát triển ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đảm bảo nâng cao thu nhập bình quân đầu người tại các xã. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của khu vực nông thôn đạt trên 67,95 triệu đồng/người/năm.