Chợ Lách phấn đấu đưa 70 lao động tham gia xuất khẩu lao động

Ngày đăng bài: 11/05/2020 | Tác giả: Trúc Ly

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, huyện Chợ Lách đề ra chỉ tiêu có 70 lao động tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài, 4.500 lao động được tạo việc làm, 3.000 lao động được đào tạo và truyền nghề.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, huyện Chợ Lách sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các buổi tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động, đưa các thông tin chính sách về học nghề, giới thiệu việc làm và XKLĐ đến người lao động, đặc biệt là những lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Hướng dẫn người lao động lập các thủ tục đăng ký học nghề, làm việc trong và ngoài địa phương, tham gia XKLĐ;

Các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn giúp chị em phụ nữ có thu nhập ổn định. (Ảnh: Trúc Ly)

Bên cạnh đó, huyện sẽ tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng chiều rộng lẫn chiều sâu giúp các đối tượng có nhu cầu hiểu được chủ trương, chính sách, dạy nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động để tích cực tham gia góp phần nâng cao thu nhập kinh tế gia đình. Tính đến quý I/2020, toàn huyện có hơn 1.600 lao động có việc làm và 22 lao động tham gia xuất khẩu lao động.