Chợ Lách có 05 doanh nghiệp thành lập mới

Ngày đăng bài: 11/05/2020 | Tác giả: Trúc Ly

Theo đánh giá của ngành chức năng, trong quý I năm 2020 hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Chợ Lách phát triển tương đối khá, có tăng về quy mô sản xuất và số lượng.

Riêng đối với Chương trình "Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp" tiếp tục được triển khai thực hiện; đã tổ chức chấm vòng sơ kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, có 20 ý tưởng vào vòng chung kết.  Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, thời gian qua huyện tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp chuyển lên từ hộ kinh doanh hưởng chính sách khuyến khích khởi nghiệp theo Quyết định 65/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu từ lĩnh vực cây giống - hoa kiểng. (Ảnh: Trúc Ly)

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục tăng, ước có 05 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có 02 doanh nghiệp chuyển lên từ hộ kinh doanh. Nâng tổng số doanh nghiệp hiện có trên điạ bàn huyện 224 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thành lập mới tập trung ở ngành nghề cây giống và lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp đến nay, toàn huyện đã phát triển mới 118 doanh nghiệp đạt 63,8% so kế hoạch. Trong đó doanh nghiệp chuyển lên từ hộ kinh doanh là 43, đạt 71,6%. Qua đó góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở điạ phương.