Giồng Trôm sơ kết hoạt động văn hóa xã hội quý I năm 2020

Ngày đăng bài: 12/05/2020 | Tác giả: Kim Phụng

Ủy Ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa tổ chức sơ kết hoạt động văn hóa - xã hội quý 1 năm 2020.

Trong quý I năm 2020, hoạt động văn hóa xã hội và công tác đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là hoạt động phục vụ Tết nguyên đán được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, nhân dân đón tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đoàn kết. Công tác phổ cập giáo dục các bậc học được duy trì; chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đúng theo chế độ, đối tượng. Trong quý đã giải quyết việc làm cho 876 lao động, 149 người tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài, đạt 59% chỉ tiêu tỉnh giao. Xây dựng và bàn giao 45 căn nhà tình thương, 01 căn nhà tình nghĩa.

Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Kim Phụng)

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, không để xảy ra các trường hợp ngộ độc thực phẩm. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực liên ngành được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Công tác thông tin tuyên truyền phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Theo ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trong quý II năm 2020, ngành Y tế huyện phải tập trung phòng ngừa các dịch bệnh trong thời điểm giao mùa, đặc biệt tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Ngành giáo dục đẩy mạnh công tác phổ cập bơi, tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm. Ngành văn hóa quan tâm xây dựng ấp văn hóa kiểu mẫu ở 3 xã Châu Bình, Châu Hòa và Sơn Phú. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện kế hoạch khởi nghiệp thoát nghèo đi vào thực chất, đúng đối tượng, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Căn cứ chức năng từng ngành, chủ động tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt nhất.