Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp huyện Bình Đại năm 2019 tăng hơn 8,9%

Ngày đăng bài: 12/05/2020 | Tác giả: Thanh Hương

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua, Bình Đại đã tập trung triển khai nhiều giái pháp căn cơ để thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng trọt, chăn nuôi gắn với xây dựng chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, phát triển bền vững. Qua đó, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2019 tăng hơn 8,9% so với năm 2018.

Tính đến nay, toàn huyện Bình Đại đã có trên 606ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả được nông dân chuyển sang canh tác các loại cây trồng như dừa, cây ăn trái, rau màu, cỏ chăn nuôi và nuôi thủy sản kết hợp trồng lúa. Trong đó, diện tích chuyển đổi trồng dừa chiếm 265,16ha, diện tích trồng cây ăn trái 130,66ha, diện tích trồng màu 37,8ha, trồng cỏ có 62,44ha và nuôi thủy sản kết hợp trồng lúa 110ha.

Qua cơ cấu lại trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và ngư nghiệp, hiện nay, diện tích gieo trồng lúa toàn huyện hơn 1.634ha, sản lượng đạt trên 5.278 tấn. Diện tích rau màu gieo trồng 1.300ha, chủ yếu là diện tích màu xuống ruộng, sản lượng đạt 33 ngàn tấn. Diện tích dừa 7.600ha, sản lượng thu hoạch đạt 67 tiệu trái. Cây ăn trái có diện tích 2.560ha, sản lượng đạt 32.500 tấn, chủ yếu bưởi, nhãn, mít, cam, ổi. So với năm 2015, diện tích lúa canh tác giảm 1.877,74ha và giảm sản lượng thu hoạch 8.501 tấn, rau màu giảm 85ha và sản lượng thu hoạch giảm 1.000 tấn, riêng diện tích trồng dừa và cây ăn trái so với năm 2015 tăng, trong đó diện tích dừa tăng 700ha và tăng 5 triệu trái sản lượng, nguyên nhân chính là nhờ nông dân mạnh dạng chuyển đổi từ diện tích lúa kém hiệu quả và áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, diện tích cây ăn trái tăng 145ha và tăng 5.200 tấn sản lượng. Đặc biệt, huyện đã xây dựng thành công chuỗi giá trị sản phẩm trên cây dừa và nhãn, với nhiều tổ hợp tác và HTX được thành lập hoạt động hiệu quả có công ty bao tiêu sản phẩm với giá ổn định.

Huyện đã cơ cấu lại đối tượng nuôi, vùng nuôi phù hợp, tập trung phát triển theo mô hình kinh tế trang trại. (Ảnh: Thanh Hương)

Trên lĩnh vực chăn nuôi, huyện Bình Đại đã từng bước cơ cấu lại đối tượng nuôi, vùng nuôi phù hợp, tập trung phát triển theo mô hình kinh tế trang trại, môi trường chăn nuôi được xử lý và tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt và hiện đang trong giai đoạn thực hiện chuỗi giá trị ngành chăn nuôi đối với con bò. Thời điểm này, đàn heo của huyện có 12.600 con, tập trung ở các xã Vang Quới Đông, Vang Quới Tây, Châu hưng, Phú Thuận, Long Hòa, đàn bò có 14.000 con, đàn gia cầm 360 ngàn con. So với năm 2015, đàn bò tăng 6.623 con, đàn heo giảm 4.524 con và đàn gia cầm giảm 80 ngàn con. Song trên địa bàn huyện cũng hình thành nhiều trang trại, gia trại có quy mô lớn và chăn nuôi khép kín, an toàn, gồm: trang trại nuôi heo của hộ ông Phạm Minh Mẫn ở xã Phú Thuận, hộ ông Dương Minh Hòa xã Vang Quới Tây, hộ ông Nguyễn Văn Giang xã Thới Lai, có quy mô trên 200 con và trang trại gà thịt ông Phùng Thanh Sang, trang trại nuôi gà đẻ của ông Nguyễn Văn Mão ở xã Vang Quới Đông, với quy mô trên 6.000 con,...v.v.

Đối với thủy sản, huyện Bình Đại xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, bao gồm nuôi trồng, đánh bắt và chế biến,. Theo đó, huyện đã tập trung rà soát, phát triển theo quy hoạch ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nhằm tăng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm, góp phần cơ cấu hiệu quả ngành thủy sản theo hướng chuyển dịch bền vững, với tổng diện tích thả nuôi toàn huyện 18.516ha, tăng 2,87% so với kế hoạch. Hình thành các mô hình nuôi ngày càng đa dạng, phù hợp địa phương, như: mô hình tôm - lúa, mô hình nuôi tôm xen rừng, đặc biệt mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đang được người dân chú trọng áp dụng nuôi với diện tích 400ha, do chi phí thấp, phù hợp với khu vực có diện tích nhỏ, độ mặn thấp, nuôi thủy sản nước ngọt trên ruộng lúa, nuôi lươn, cá chạch lấu… Hoạt động khai thác thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng đánh bắt xa bờ, hiện toàn huyện có 1.206 tàu, trong đó đánh bắt xa bờ có 605 tàu, sản lượng khai thác đạt 85 ngàn tấn, tăng 15.000 tấn so với năm 2015. Hiện trên địa bàn huyện có 3 nghiệp đoàn nghề cá, 1 tổ đội bốc xếp thủy sản và 38 tổ đội liên kết đánh bắt hoạt động hiệu quả.

Để quá trình thực hiện cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp gắn với xây dựng chuỗi giá trị và thích ứng biến đổi khí hậu của huyện Bình Đại tiếp tục phát huy hiệu quả và hoạt động bền vững, thời gian tới, các ngành, các cấp và các địa phương trong huyện sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp mang tính đột phá, tạo giá trị gia tăng cho các mặt hàng nông sản của địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.