TP. Bến Tre thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng bài: 12/05/2020 | Tác giả: Phương Thảo

Mục tiêu giảm nghèo được coi là nhiệm vụ, chỉ tiêu ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể thành phố Bến Tre. Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, thành phố Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Người nghèo đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của chính bản thân mình và chủ động trong việc tiếp nhận các chính sách và nguồn lực của nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Hàng năm, thành phố phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre, Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi và các Công ty, Doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho 17/17 xã, phường (nay là 14/14 xã, phường), với bình quân trên 600 lượt lao động tham dự/năm. Ngoài ra, thành phố đã thay đổi hình thức tuyên truyền, tư vấn trên hệ thống thông tin đại chúng sang tư vấn trực tiếp theo nhóm đối tượng có nhu cầu (bộ đội xuất ngũ, học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó ưu tiên trong đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có lao động trong độ tuổi…). Kết quả, có 322 lao động tham gia xuất khẩu lao động.

Trong những năm qua, thành phố đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: trên 1.200 tờ rơi được đưa về các tổ nhân dân tự quản, kịp thời được thông báo trên Đài Truyền thanh thành phố và xã, phường về các cơ chế chính sách giảm nghèo đang thực hiện trên địa bàn để cộng đồng, người dân nói chung, người nghèo nói riêng nắm bắt các chủ trương, chính sách về giảm nghèo; đa dạng hóa các dịch vụ thông tin cho tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó chú trọng tạo điều kiện cho 51 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia đề án được tiếp cận sử dụng các thiết bị truyền thông: tivi, loa, đài.

Công tác hỗ trợ sinh kế cho người nghèo được thành phố Bến Tre quan tâm thực hiện. (Ảnh:Phương Thảo)

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế

Bằng các nguồn vận động của thành phố và các sở, ngành tỉnh, thành phố đã hỗ trợ cho 22 hộ tham gia phát triển sinh kế (nuôi dê: 13 hộ; bán bánh mì chả cá: 04 hộ; bán rau cải: 01 hộ; mua phế liệu: 02 hộ; mua xe hoa lâm: 01 hộ; bán cháo vịt: 01 hộ), tổng kinh phí hỗ trợ gần 200 triệu đồng. Qua kiểm tra, có 02 hộ làm ăn có hiệu quả là (01 hộ bán rau cải ở Phường 6, 01 hộ mua phế liệu ở xã Bình Phú). Ngoài ra, từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho vay từ nguồn vốn Đề án sinh kế là 29 hộ (xuất khẩu lao động 05 hộ, bán vé số 02 hộ, chăn nuôi 12 hộ, trồng trọt 03 hộ, mua bán 09 hộ, làm mộc 01 hộ) với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng; còn lại 11 hộ đủ điều kiện đã phối hợp các địa phương gửi danh sách qua các Tổ vay vốn thực hiện chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi giúp cho người nghèo phát triển sản xuất.  Từ năm 2016 đến cuối năm 2019, tổng doanh số cho vay các chương trình đã giải ngân là trên 152 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Giảm nghèo các cấp hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát đánh giá công tác giảm nghèo tại cơ sở, tổ chức đi thực tế, khảo sát, phỏng vấn, họp mặt đối thoại trực tiếp với địa phương và hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo  với hơn 4.200 lượt người tham dự.

Bằng nhiều giải pháp hiệu quả, tích cực đã góp phần kéo giảm số hộ nghèo trên địa bàn thành phố qua từng năm. Cụ thể, năm 2016 thành phố có 767 hộ nghèo, chiếm 2,34%, đến cuối năm 2019 còn 444 hộ nghèo, chiếm 1,29%.  

Tuy nhiên, một số chính sách hỗ trợ người nghèo chưa có tác dụng tích cực trong việc khuyến khích người nghèo phấn đấu thoát nghèo, tư tưởng không muốn ra khỏi danh sách hộ nghèo. Một bộ phận người nghèo vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ, thiếu quyết tâm vươn lên thoát nghèo, thiếu ý chí vượt khó nên chưa chủ động sản xuất kinh doanh để tăng thu nhập, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Một số hộ nghèo nhận thức sai về chủ trương cho vay giảm nghèo của Nhà nước, sử dụng sai mục đích của đồng vốn làm cho hiệu quả sử dụng vốn vay không cao dẫn đến thu hồi nợ khó khăn.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố Bến Tre xác định công tác giảm nghèo là một chủ trương lớn, xuyên suốt gắn liền với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và có hướng tiếp cận theo "chuẩn nghèo đa chiều". Tổ chức tư vấn học nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn để nâng cao nhận thức giúp người nghèo tự vận động nội lực để thoát nghèo bền vững.

Nhân rộng các mô hình giảm nghèo, có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân phát triển các loại hình sản xuất, dịch vụ. Mặt khác, phải vận động từng hộ nghèo nhận thức đúng đắn việc giảm nghèo, không chỉ là trách nhiệm của Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và của cộng đồng mà mỗi hộ nghèo phải có sự nỗ lực tự giác vươn lên của chính bản thân. Quản lý chặt chẽ các nguồn vốn giảm nghèo, không để thất thoát, sai phạm trong quản lý, sử dụng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình giảm nghèo tại cơ sở, kịp thời chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo, gắn với việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện giảm nghèo bền vững.