Thành phố Bến Tre lan tỏa hiệu quả từ phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Ngày đăng bài: 19/05/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16, ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", thành phố Bến Tre đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực quan trọng để thành phố thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2015-2020).

Thời gian qua, bên cạnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện thi đua "Đồng khởi mới". Thành phố tập trung quyết liệt công tác lãnh, chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 16 bám sát tình hình thực tế địa phương. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch 190, ngày 02/03/2015 cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố đạt chuẩn VMĐT, xây dựng xã NTM; UBND thành phố ban hành kế hoạch số 47, ngày 12/03/2015 về phát động thi đua "Đồng khởi mới", đồng thời lồng ghép nội dung phát động thực hiện "Đồng khởi mới" trong các chương trình, kế hoạch hoạt đồng hằng quý, 06 tháng, năm. Căn cứ vào kế hoạch Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố, các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 16 gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nội bộ đảng, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần phong trào Đồng Khởi năm 1960, thể hiện ý chí quyết tâm và ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh của địa phương. 

Trong thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" gắn với thực hiện 95/113 đầu việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, thành phố đã bám sát tình hình thực tế, đoàn kết, nổ lực phấn đấu thực hiện từng đầu việc. Đến nay, qua rà soát thành phố thực hiện đạt cơ bản yêu cầu trong 95 đầu việc, tình hình kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, đa số các chỉ tiêu cơ bản đều thực hiện đạt và vượt như: thu ngân sách địa phương, giải quyết việc làm, các chỉ tiêu về giáo dục. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần người dân không ngừng nâng lên, tình hình ANTT giữ vững ổn định.

Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn Thành phố được hưởng ứng tích cực.

Đối với nội dung thi đua "Đồng Khởi mới" gắn với thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành 3/3 nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đó là: TP. Bến Tre được công nhận đô thị loại II, vượt 01 năm so nghị quyết; có 100% xã công nhận xã đạt chuẩn NTM, góp phần cùng thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành phố đạt chuẩn VMĐT đến nay thành phố có 08/08 phường đạt chuẩn VMĐT, thực hiện đạt 35/35 tiêu chí thành phố VMĐT, đang đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận thành phố Bến Tre đạt chuẩn thành phố văn minh đô thị.

Riêng nội dung thi đua "Đồng khởi mới" gắn với thực hiện Nghị quyết 01 về thực hiện Chủ trương "Năm không" của Thành ủy, bằng sự quyết tâm cao, cùng nhiều giải pháp linh hoạt và đồng thuận, hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể, đối với nội dung "không còn tình trạng vứt rác bừa bãi", các xã, phường đã đăng ký và được công nhận 122 mô hình "không vứt rác bừa bãi", thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu xử lý rác như: xây dựng 06 trạm trung chuyển rác, lắp đặt hệ thùng rác tại các điểm công cộng, tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng; tỷ lệ hộ dân đăng ký thu gom rác ở phường đến nay đạt 96,92% và ở xã đạt 32,81%. Về nội dung "không còn nhà ở tạm bợ", thống kê đến nay thành phố đã xóa 262 căn nhà tạm bợ, hiện đang xây dựng hạ tầng 04 khu đất công để tiếp tục xây dựng nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cơ bản hoàn thành nội dung này. Đối với nội dung "không để tăng thêm người nghiện ma túy và nạn trộm cắp" hệ thống chính trị thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn ngừa xã hội, các biện pháp tấn công ngiệp vụ để trấn áp tội phạm ma túy, trộm cắp kết hợp thực hiện đa dạng các hình thức vận động cai nghiện, cai nghiện bắt buột, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động sau cai nghiện, bước đầu tạo sự nhận thức chung tay của người dân, doanh nghiệp cùng thực hiện nội dùng này. Đồng thời, thành phố tiếp tục duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả về bảo đảm ANTT như: mô hình liên gia tự quản, camera an ninh, tiếng loa an ninh, cổng rào an ninh… góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trong thời gian tới, thành phố Bến Tre tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần "Đồng Khởi mới", "Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp", thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố đề ra; tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố văn minh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân để nâng chất đô thị loại II. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng thực chất chủ trương "Năm không" để củng cố lòng tin và tạo sự an dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, ổn định an ninh, trật tự xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.