Thành phố Bến Tre nghiệm thu đưa vào sử dụng Đường ĐA.02

Ngày đăng bài: 22/05/2020 | Tác giả: Hoài Phương

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre vừa tổ chức nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình Đường ĐA.02 (Đường Vành đai Phú Hào) xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre.

Công trình Đường ĐA.02 (Đường Vành đai Phú Hào) xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre làm chủ đầu tư và được chia làm 02 đoạn để triển khai thực hiện: 

Đoạn 01: có quy mô đầu tư cấp B, chiều dài là 1.852,7 mét, điểm đầu dự án Km0+000 giáp đường Ba Lai và điểm cuối dự án Km1+852,7 giáp cầu Cây Cui. Phần đường chính có nền đường 5 mét, trong đó mặt đường bê tông đá 1x2 rộng 3,5 mét, cấp độ bền B20 dày 16 cm. Lề đường đắp đất dính mỗi bên là 0,75 mét, có độ chặt K0,9, mái taluy 1:1,5, gia cố cừ tràm lề đường tại 1 số vị trí, đoạn sạt lở. Phần đường tẻ: có 13 đường tẻ bê tông đá 1x2, dày 16 cm, lề mỗi bên rộng 0,5 mét. Trên tuyến đường có 06 cống thoát nước bằng bê tông cốt thép, đường kính từ 60 đến 100 cm và lắp đặt đoạn cống dọc bê tông cốt thép đường kính 60cm bên phải tuyến để lấy nước từ sông vào, đáp ứng nhu cầu cấp, thoát nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Xây dựng mới Cầu Trần Văn Bảy bằng bê tông cốt thép dài 27,3 mét, gồm 03 nhịp, tải trọng 8T, mặt cầu rộng 3,5 mét, lắp lan can bảo vệ. Lắp đặt biển báo, cọc tiêu trên toàn tuyến theo quy định.

Tuyến đường ĐA.02 - Vành đai Phú Hào. (Ảnh: Hoài Phương)

Tổng giá trị xây dựng hoàn thành đoạn 01, công trình đường ĐA.02 là hơn 6,33 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân trên tuyến đường tự nguyện hiến đất đai, hoa màu và vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng, phần giá trị xây lắp công trình được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ngân sách hỗ trợ theo cơ chế của tỉnh, thành phố trong xây dựng nông thôn mới.

Đoạn 02: có quy mô đầu tư cấp B, chiều dài là 207,65 mét, điểm đầu dự án Km0+000 gần mố A cầu Cây Cui và điểm cuối dự án Km0+207,65 giáp đường tỉnh 885. Phần đường chính có nền đường 5 mét, trong đó mặt đường bê tông đá 1x2 rộng 3,5 mét, cấp độ bền B20 dày 16 cm. Lề đường đắp đất dính mỗi bên là 0,75 mét, có độ chặt K0,9, mái taluy 1:1,5, gia cố cừ tràm lề đường tại 1 số vị trí, đoạn sạt lở. Xây dựng mới Cầu Cây Cui bằng bê tông cốt thép dài 18,7 mét, gồm 03 nhịp, tải trọng 8T, mặt cầu rộng 3,5 mét, lắp lan can bảo vệ. Lắp đặt biển báo, cọc tiêu trên toàn tuyến theo quy định. Tổng giá trị xây dựng hoàn thành đoạn 02 là 987 triệu đồng. Trong đó, nhân dân trên tuyến đường tự nguyện hiến đất đai, hoa màu và vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng, phần giá trị xây lắp công trình được đầu tư 100% từ nguồn vốn đầu tư ngân sách thành phố trong xây dựng nông thôn mới.

Cầu Trần Văn Bảy trên tuyến đường ĐA.02. (Ảnh: Hoài Phương)

Thành phố Bến Tre xác định giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương và hoàn thành các tiêu chí khác.

Để đảm bảo thực hiện đạt tiêu chí số 2 (Giao thông) trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, năm 2019 xã Phú Hưng được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 04 công trình giao thông thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xã và thành phố triển khai thực hiện. Công trình Đường ĐA.02 là công trình giao thông thứ 4 của xã Phú Hưng được nghiệm thu đưa vào sử dụng phục vụ giao thông đi lại thuận lợi và đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.