Thạnh Phú kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã An Thuận

Ngày đăng bài: 22/05/2020 | Tác giả: Văn Minh

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Thạnh Phú do ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã An Thuận.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xã An Thuận, đến nay xã đã cơ bản đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt. Trong các tiêu chí chưa đạt, có 2 tiêu chí là số 1 về qui hoạch và số 11 về hộ nghèo đạt từ 80% đến dưới 100%; 3 tiêu chí gồm tiêu chí số 5 về trường học, 6 về cơ sở vật chất văn hóa và 13 về tổ chức sản xuất đạt từ 50% đến dưới 80%.

Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú kết luận chỉ đạo. (Ảnh: Văn Minh)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa xã cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Chú trọng vận động người dân thực hiện các tiêu chí liên quan đến hộ gia đình. Phát động các cao điểm trong thực hiện đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới, Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. Phân công cán bộ phối hợp với các ngành huyện phụ trách tiêu chí để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tiêu chí. Bên cạnh, các ngành huyện cần tích cực hỗ trợ cho xã trong hoàn thiện các tiêu chí.

Được biết, An Thuận cùng các xã Mỹ An, Hòa Lợi, Bình Thạnh và Thạnh Hải đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.