Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hội thảo quản lý chất thải chăn nuôi

Ngày đăng bài: 26/05/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Tại xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa phối hợp Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP) tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo quản lý chất thải chăn nuôi, các giải pháp chống quá tải hầm khí sinh học và sử dụng khí gas thừa.

Tại hội thảo, gần 30 hội viên phụ nữ, hộ chăn nuôi và trồng trọt của xã Tân Phong được giới thiệu tóm tắt về dự án LCASP; tuyên truyền mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp; các giải pháp chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong hạn mặn; giới thiệu các phương pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên gia súc.

Đại biểu dự hội thảo được tuyên truyền mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp. (Ảnh: Minh Mừng)

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng cho cán bộ, hội viên về xử lý rác thải, bảo vệ môi trường; giới thiệu các mô hình về xử lý rác.

Thông qua buổi hội thảo nhằm giúp cho hội viên phụ nữ và các hộ nông dân cập nhật thêm kiến thức về quản lý chất thải và sử dụng các sản phẩm từ chất thải. Từ đó quan tâm hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.