Bình Đại tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai đạt nhiều kết quả về đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng

Ngày đăng bài: 26/05/2020 | Tác giả: Tuyết Mai

Những tháng đầu năm 2020, hạn, mặn đã làm ảnh hưởng một số công trình đang thi công trên địa bàn huyện Bình Đại. Việc xúc tiến một số dự án du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, huyện Bình Đại đã quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, triển khai đạt nhiều kết quả về đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng của huyện.

Trong đó, từ nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện đã thực hiện hoàn thành 4 danh mục công trình, 33 công trình đang triển khai thực hiện, khối lượng đạt từ 5% - 40%; đang làm thủ tục điều chỉnh dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu 7 công trình.

Huyện đã tổ chức đóng góp thông qua Quy hoạch dự án nông nghiệp và du lịch cồn nổi xã Phú Long, đang hoàn chỉnh Đề án quy hoạch để thực hiện mời gọi đầu tư, triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái biển Thừa Đức.

Thực hiện phương án bồi thường Khu công nghiệp Phú Thuận cho các hộ dân xã Long Định và Phú Thuận đợt 1 và 2 với tổng số tiền đã chi 138,871 tỷ đồng. Phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công trình Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ Trung tâm huyện Bình Đại cho 3 hộ dân xã Bình Thắng với số tiền 25,2 tỷ đồng.

Về giao thông: Công tác duy tu thường xuyên được tập trung thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện phát hoang các tuyến đường: ĐH.07 từ Định Trung đến Phú Vang; ĐH.09 phạm vi xã Thới Lai, Vang Quới Tây và Vang Quới Đông; đường Đê Tây từ xã Thới Lai đến xã Châu Hưng.

Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện. (Ảnh: Tuyết Mai)

Điện: Tình hình cung cấp điện ổn định, mạng lưới điện thường xuyên được cải tạo, nâng cấp đảm bảo phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân; tiếp tục triển khai việc thực hiện tiết kiệm điện trong mùa khô 2020.

Nước sinh hoạt: Tình hình hạn, mặn xâm nhập sâu và kéo dài gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Huyện đã tiếp nhận từ các nguồn hỗ trợ để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho người dân. Huyện vận động hỗ trợ 1.394 bồn chứa nước, 45 máy lọc nước RO, 77 máy lọc nước cho các điểm trường học và các dụng cụ chứa nước khác. Ngoài ra, đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ khoan giếng nước ngọt và lập các điểm cấp nước ngọt miễn phí cho người dân, mỗi xã có từ  2-6 điểm cấp nước ngọt miễn phí. 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, huyện Bình Đại tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án chuyển tiếp, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư công và các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy động các nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng - kỹ thuật, kinh tế - xã hội. Trong đó chú trọng các giải pháp tiếp tục thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn vốn các thành phần kinh tế - xã hội để tham gia nguồn vốn đầu tư cùng với Nhà nước. Tập trung giải phóng mặt bằng Khu Công nghiệp Phú Thuận và Khu tái định cư Phú Thuận, các dự án trọng điểm khác của tỉnh, huyện. Hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động chợ Thừa Đức; tiếp tục mời gọi đầu tư vào xây dựng chợ Bình Thới; hoàn thành thủ tục xây dựng và khởi công xây dựng Dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện.