Thị trấn Thạnh Phú quyết tâm xây dựng đạt chuẩn đô thị loại IV

Ngày đăng bài: 28/05/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Với ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, trong nhiệm kỳ 2015 -2020 Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thạnh Phú đã đoàn kết một lòng, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Theo đó, nhiệm kỳ qua, thị trấn Thạnh Phú thực hiện đạt 69/71 đầu việc, đạt tỷ lệ hơn 97%. Có 25/35 chỉ tiêu đạt và vượt, 4 chỉ tiêu đạt từ 93% đến dưới 100%, 5 chỉ tiêu chưa đạt và 1 chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế không đánh giá.

Kinh tế phát triển đa dạng các thành phần theo hướng bền vững, thu nhập bình quân đầu người 46 triệu đồng/năm, tăng 22 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Hoạt động sản xuất của các ngành tiểu thủ công nghiệp được duy trì và ngày càng phát triển. Toàn thị trấn có 53 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, có 46 doanh nghiệp được thành lập mới. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn ngày càng phát triển, lượng hàng hóa trên thị trường đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và mua sắm của nhân dân. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.130 tỷ đồng, đạt hơn 140% Nghị quyết. Thương mại dịch vụ phát triển đa dạng với gần 540 cơ sở. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, việc thực hiện chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp được tập trung triển khai thực hiện mang lại hiệu quả.

Một góc Trung tâm thương mại thị trấn Thạnh Phú. (Ảnh: Minh Mừng)

Nổi bật, Đảng ủy thị trấn Thạnh Phú đã tập trung huy động, kêu gọi, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị với tổng vốn đầu tư 38 tỷ đồng, tăng 19 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Các công trình phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như cầu, cống, đập, kênh, thủy lợi nội đồng... đã đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả thiết thực. Khu dân cư - Trung tâm Thương mại thị trấn Thạnh Phú được xây dựng hoàn thành diện tích 12ha với tổng vốn đầu tư khoảng 270 tỷ đồng là công trình trọng điểm đã làm thay đổi diện mạo thị trấn. Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thạnh Phú giai đoạn đến năm 2030; đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng đô thị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt, thị trấn được công nhận đô thị loại V và 10 tuyến đường trọng điểm trên địa bàn đã được đặt tên, các tiêu chí đô thị được tập trung thực hiện nâng chất. Đến nay, thị trấn Thạnh Phú đạt 41/59 tiêu chí đô thị loại IV, đạt tỷ lệ gần 70%.

Cùng với kinh tế, Đảng ủy thị trấn Thạnh Phú tập trung lãnh đạo, quản lý phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại thị trấn được duy trì. Chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện tốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Thạnh Phú đề ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đặc biệt là xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị loại IV.