Ba Tri tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 29/05/2020 | Tác giả: Trần Xiện

Tại xã Vĩnh Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri tổ chức tuyên truyền thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên, phụ nữ của xã.

Tại đây, đại biểu được tuyên truyền những nội dung về phương pháp quản lý toàn diện chất thải trong chăn nuôi, các giải pháp chống quá tải hầm khí sinh học quy mô nhỏ, các biện pháp sử dụng khí gas thừa, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường.

Quang cảnh buổi tuyên truyền. (Ảnh: Trần Xiện)

Buổi tuyên truyền nhằm tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, nhất là các tiêu chí "3 sạch", góp phần thực hiện tiêu chí 17 - Môi trường và An toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó phát huy năng lực và vai trò của các cấp Hội Phụ nữ tham gia cùng chính quyền thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.