Mỹ An thực hiện đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới

Ngày đăng bài: 09/06/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa xã Mỹ An, đến nay xã đã thực hiện cơ bản đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020, gồm tiêu chí Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Quốc phòng và An ninh. Hiện xã đang trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị sở, ngành tỉnh thẩm định công nhận.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã Mỹ An có 2 tiêu chí đạt từ 80% trở lên là tiêu chí 17: Môi trường và An toàn thực phẩm, tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật. Tiêu chí số 5: Trường học đạt từ 50% đến 80%. Còn lại 2 tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 11: Hộ nghèo đạt dưới 50%.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới được Ban Chỉ đạo xã quan tâm, nhất là tập trung các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Nội dug tập trung vào các tiêu chí do người dân thực hiện, quyền và nghĩa vụ của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Xã đã tổ chức hơn 1.800 cuộc tuyên truyền trực tiếp đến người dân, 2 cuộc tọa đàm về xây dưng nông thôn mới.

Hiện tại, 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm với tổng chiều dài 17,3km. Có gần 12km trong tổng số hơn 19km đường trục ấp, liên ấp đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải. Đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa.

Huyện lộ 92 đi qua xã Mỹ An. (Ảnh: Minh Mừng)

Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45,5 triệu đồng/năm. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật hợp tác xã năm 2012. Làng nghề bó chổi là mô hình mang tính bền vững ở xã, giải quyết việc làm cho số đông lao động ở địa phương. Xã có tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên đạt hơn 99%, trong đó có hơn 98% hộ sử dụng điện an toàn.

Toàn xã Mỹ An có 2.200 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ hơn 99%, trong đó có 27% hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm trở lên theo chuẩn mới; có hơn 38% hộ gia đình thể thao; 66% gia đình hiếu học… Xã có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2017, xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020.

Thời gian tới, Mỹ An sẽ tiếp tục quan tâm việc nâng chất thường xuyên 14 tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Cùng với đó, tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2020-2025.