Nông dân Đại Điền hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng bài: 09/06/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Để góp phần chung tay xây dựng và nâng chất xã nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú không ngừng phát động hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập. Theo đó, Hội chủ động phối hợp Ủy ban nhân dân xã và các đoàn thể nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả như mô hình nuôi gà thả vườn, nuôi dê, nuôi bò sinh sản kết hợp vỗ béo, nâng cao chất lượng vườn dừa, chăm sóc dừa theo hướng hữu cơ… được đa số hội viên, nông dân hưởng ứng thực hiện.

Theo ông Phạm Nhựt Điền - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Điền, hiện nay, tổng diện tích vườn dừa của xã tăng lên 685 ha, tổng đàn bò đạt 5.000 con, đàn dê 2.800 con, đàn gia cầm 80.000 con. Để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, Hội đã vận động hội viên, nông dân nâng cao chất lượng hoạt động các tổ hợp tác liên kết sản xuất đã được thành lập như: tổ hợp tác nuôi gà thả vườn với 19 thành viên, 5 tổ hợp tác nuôi bò sinh sản với 82 thành viên, tổ hội nghề nghiệp trồng dừa hữu cơ với 51 tổ viên.

Nhờ có chính sách hỗ trợ lãi suất cho thành viên tổ hợp tác nên các tổ hoạt động tương đối tốt và hội viên cũng mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Trong 5 năm qua, Hội đã lập thủ tục vay vốn hỗ trợ lãi suất cho 48 thành viên tổ hợp tác vay vốn với số tiền gần 3,3 tỷ đồng, số tiền lãi suất được hỗ trợ khoảng 230 triệu đồng. Từ đó, nâng cao mức thu nhập bình quân của người dân từ 25 triệu đồng vào năm 2015 lên mức 45 triệu đồng năm 2019, góp phần nâng chất tiêu chí số 10 và tiêu chí số 13 trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Hội cũng quan tâm giúp đỡ hội viên nông dân nghèo và hộ nghèo của xã tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay vốn phát triển sản xuất. Để sử dụng vốn có hiệu quả, Hội hướng dẫn cho hộ nghèo, cận nghèo phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Phối hợp Ủy ban nhân dân xã vận động hội viên nghèo đăng ký thoát nghèo. Qua vận động có 15 hộ đăng ký, đến nay đã có 14 hộ thoát nghèo.

Thu hoạch dừa hữu cơ tại xã Đại Điền. (Ảnh: Minh Mừng)

Song song đó, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trong nông dân được phát huy tích cực. Hằng năm, Hội Nông dân xã Đại Điền phát động đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao, năm 2019 có 725/1.057 hộ nông nghiệp, đạt hơn 68%. Cuối năm bình xét có hơn 370 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 50%.

Đồng thời, Hội còn vận động hội viên chỉnh trang nhà cửa, xây dựng nhà đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, đến nay có hơn 80% hộ có nhà ở đạt chuẩn, không có nhà tạm, dột nát. Hội viên nông dân chủ động xây dựng các tiêu chí văn hóa gia đình, trong đó thực hiện tốt 3 công trình vệ sinh. Đến nay, xã có 100% hộ hội viên có nhà tắm kín đáo, hơn 98% hộ sử dựng nước hợp vệ sinh và hơn 50% hộ sử dụng nước sạch, hơn 98% hộ xử dụng hố xí hợp vệ sinh. Thường xuyên dọn dẹp cảnh quan môi trường, cắt tỉa hàng rào cây xanh, thực hiện tốt mô hình vườn xanh, sạch, hiệu quả và mô hình "5 không 3 sạch".

Ông Phạm Nhựt Điền cho biết, hướng tới, Hội Nông dân xã Đại Điền sẽ kịp thời nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả đến hội viên. Củng cố hoạt động các chi, tổ hội theo hướng chi, tổ hội nghề nghiệp để tập hợp, vận động nông dân phát triển kinh tế, thuận tiện trong chuyển giao khoa học kỹ thuật và tiếp tục vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể theo 3 sản phẩm chủ lực của xã là bò, gà, dừa để góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.