Ba Tri sơ kết công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự

Ngày đăng bài: 12/06/2020 | Tác giả: Trần Xiện

Công an huyện Ba Tri vừa tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo báo cáo, Công an huyện Ba Tri đã thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch về phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổ chức 128 cuộc tuyên truyền, phát tờ bướm, tờ tin về an ninh, trật tự cho người dân trên địa bàn thông qua các buổi họp Tổ nhân dân tự quản, trên hệ thống thông tin đại chúng… Qua đó, người dân ý thức và tích cực tham gia phong trào toàn dân giữ gìn an ninh trật tự. Trong năm qua, người dân và các tổ chức nòng cốt cung cấp 221 tin có giá trị, giúp cơ quan Công an làm rõ 43/51 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá 32 nhóm thanh thiếu niên tự tập về đêm có biểu hiện vi phạm pháp luật, 81 lượt tụ điểm tệ nạn xã hội,…

Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đã khen thưởng 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự. (Ảnh: Trần Xiện)

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Minh Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhất là tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân rộng các điển hình, mô hình "Tự quản, tự phòng" về an ninh trật tự. Xây dựng lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở từng bước vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào đảm bảo có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 512/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phụ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".