Thạnh Phú tập trung hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Ngày đăng bài: 12/06/2020 | Tác giả: Văn Minh

Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện Thạnh Phú có 18 người tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nên toàn huyện mới thực hiện đạt 18% chỉ tiêu năm 2020, chủ yếu là thị trường Nhật Bản. Các địa phương có lao động tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài là Mỹ An, Mỹ Hưng, An Thuận, An Qui, An Điền, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Phú Khánh và Thị trấn Thạnh Phú.

Trong những tháng còn lại, huyện Thạnh Phú tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp tư vấn xuất khẩu lao động nhằm giúp các ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và người lao động nắm vững thông tin thị trường lao động để vận động người thân, gia đình tham gia xuất khẩu lao động.

Nghi thức ký kết thi đua đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2020. (Ảnh: Văn Minh)

Đồng thời, huyện sẽ tập trung giới thiệu các thị trường lao động nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia,… Tiếp tục tổ chức dạy tiếng Nhật tại huyện nhằm đem lại thuận lợi cho những người có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động.

Chủ động lựa chọn những doanh nghiệp, đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, có uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và phòng tránh thiệt hại cho người lao động. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương chú trọng đào tạo và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho người lao động để tạo nguồn cung lao động có chất lượng cho xuất khẩu lao động.

Bên cạnh đó, các ngành huyện tăng cường phối hợp chặt chẽ các xã, thị trấn tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thuận lợi trong thủ tục vay vốn tín dụng, hỗ trợ học nghề... góp phần hoàn thành chỉ tiêu đưa 100 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài.