Châu Thành thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Ngày đăng bài: 12/06/2020 | Tác giả: Trúc Lan

"Mỗi xã một sản phẩm" là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với huyện Châu Thành, Chương trình này cũng đang được đặt nhiều kỳ vọng, góp phần đổi thay đời sống nhân dân, góp sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và  mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương trong năm 2020.

Để chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" mang lại hiệu quả bền vững, huyện Châu Thành đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia đình đầu tư sản xuất lĩnh vực nông nghiệp, liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo chuỗi giá trị bền vững. Trên cơ sở đó, huyện Châu Thành đã vận động các cơ sở tham gia hội chợ OCOP tại thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre; thành lập Hội đồng đánh giá các sản phẩm OCOP của huyện; các xã, thị trấn rà soát lại các các phẩm chủ lực của địa phương để đăng ký tham gia Chương trình OCOP; tập huấn về chương trình mỗi xã một sản phẩm cho các ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ sơ, doanh nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Châu Thành có nhiều sản phẩm tiềm năng phát triển thành sản phẩm OCOP. (Ảnh: Trúc Lan)

Hiện nay, huyện Châu Thành  có nhiều sản phẩm lợi thế như dừa xiêm xanh, bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm, các loại thực phẩm chế biến từ dừa, các sản phẩm mỹ nghệ, các điểm du lịch sinh thái…. Đây là các sản phẩm có giá trị kinh tế, giá trị thương mại cao và có thể phát triển thành các sản phẩm OCOP trong tương lai gần. Những năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của huyện, đã có một số sản phẩm đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gắn với chỉ dẫn địa lý.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiết - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, đến nay, huyện Châu Thành đã có 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Trong đó có 3 sản phẩm 4 sao, 2 sản phẩm 3 sao. Huyện Châu Thành phấn đấu đến cuối năm 2020, sẽ có thêm 5 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP.

Để sản phẩm OCOP phát huy được hiệu quả, vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các chủ thể sản xuất, cộng đồng dân cư về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và triển khai một cách đồng bộ. Theo đó, huyện Châu Thành sẽ khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP hoàn thiện, nâng cấp, đổi mới và đa dạng các sản phẩm. Đồng thời, củng cố và nâng chất các sản phẩm đã công nhận sản phẩm OCOP, đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Tổ chức đánh giá và xếp hạng các sản phẩm OCOP cấp huyện theo quy định.

Dừa xiêm xanh, một trong những sản phẩm thế mạnh của huyện Châu Thành. (Ảnh: Trúc Lan)

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, huyện Châu Thành sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự cần thiết, các nguyên tắc triển khai, bộ tiêu chí, nội dung Chương trình; Các cơ chế, chính sách của Nhà nước về Chương trình, các mô hình, sản phẩm tiêu biểu, hướng dẫn cách thức tham gia, đề xuất ý tưởng các sản phẩm, khởi đầu thực hiện Chương trình trong cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, pano,… về Chương trình OCOP; Hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các Hội chợ OCOP thường niên trong và ngoài tỉnh gồm kinh phí vận chuyển, kinh phí thuê gian hàng; Các chủ thể OCOP chủ động thực hiện các chương trình tiếp thị riêng về sản phẩm của mình; Phát huy giá trị các sản phẩm đặc trưng vùng, miền thông qua việc tổ chức cuộc thi giữa các sản phẩm cùng loại chọn ra sản phẩm tốt nhất; mở các lớp đào tạo, tập huấn về quản lý sản xuất, kế hoạch kinh doanh, xây dựng thương hiệu, quảng bá, phát triển sản phẩm,… cho các chủ thể sản xuất;  Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Tổ chức, tham gia các đợt học tập kinh nghiệm trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh cho cán bộ cấp huyện, xã và các THT, HTX, chủ thể OCOP để thực hành tại địa phương mình.