Kiểm tra kết quả đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Ngày đăng bài: 17/06/2020 | Tác giả: Thái Hòa

Từ ngày 03/6/2020 đến nay, Đoàn Kiểm tra tiến độ thực hiện các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh do ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các sở, ngành tỉnh liên quan tiếp tục kiểm tra tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2020 và 2021.

Theo báo cáo của địa phương tự đánh giá, xã Phú Sơn đạt 10/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; xã Tân Thiềng (Chợ Lách) đạt 10/15 tiêu chí; xã Quới Sơn (Châu Thành) đạt 13/15 tiêu chí; xã Định Thủy (Mỏ Cày Nam) đạt 11/15 tiêu chí; xã Mỹ Hòa đạt 12/15 tiêu chí; xã Tân Thủy (Ba Tri) đạt 11/15 tiêu chí; xã Bình Thành đạt 11/15 tiêu chí; xã Châu Bình (Giồng Trôm) đạt 11/15 tiêu chí; xã Tân Phú Tây đạt 9/15 tiêu chí; xã Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc) đạt 12/15 tiêu chí; xã Quới Điền đạt 11/15 tiêu chí và xã Thới Thạnh (Thạnh Phú) đạt 12/15 tiêu chí.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Tân Thủy huyện Ba Tri. (Ảnh: Thái Hòa)

Được biết, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 01/3/2020 gồm 15 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí 1: Quy hoạch, 2: Giao thông, 3: Điện, 4: Cơ sở vật chất văn hóa, 5: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 6: Thông tin và Truyền thông, 7: Nhà ở dân cư, 8: Thu nhập, 9: Hộ nghèo, 10: Lao động có việc làm, 11: Tổ chức sản xuất, 12: Giáo dục và Đào tạo, 13: Môi trường và An toàn thực phẩm, 14: Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, 15: Quốc phòng và An ninh.

Nhìn chung, các xã tự đánh giá đa số chưa thực hiện đạt các tiêu chí số 2: Giao thông, 8: Thu nhập, 10: Lao động có việc làm, 11: Tổ chức sản xuất, 12: Giáo dục và Đào tạo, 13: Môi trường và An toàn thực phẩm.

Tại các buổi làm việc với Ban Chỉ đạo huyện và lãnh đạo địa phương, các sở, ngành tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến để xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đạt và đề xuất nhiều giải pháp để địa phương thực hiện đạt các tiêu chí còn lại, hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục đề nghị thẩm định công nhận. Đồng thời, các đại biểu sở, ngành tỉnh cũng đề nghị xã cần quan tâm hoàn thiện, nâng cấp các chỉ tiêu: 3.1 do hiện nay đường dây kéo về sau điện kế đến các hộ gia đình đôi khi còn xảy ra sự cố, cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân quan tâm thực hiện tốt chỉ tiêu này. Về tiêu chí số 5, xã có thể vận dụng thêm các loại hình khác như: cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, bách hóa xanh đáp ứng ngày càng cao hơn nhu cầu của người dân. Đối với chỉ tiêu tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, xã cần tổng hợp nhu cầu và đăng ký về các đơn vị có liên quan để thực hiện, đảm bảo đạt tiêu chí này trong thời gian tới. Đồng thời, địa phương cũng cần quan tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, bám sát vào các nội dung đã được hướng dẫn của Công an tỉnh để thực hiện đạt các nội dung của tiêu chí số 15.

Kết luận sau buổi làm việc, ông Lê Văn Trung - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cơ bản thống nhất kết quả đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Phú Sơn: 8/15 tiêu chí; xã Quới Sơn: 11/15 tiêu chí; xã Định Thủy: 9/15 tiêu chí; xã Tân Thiềng: 8/15 tiêu chí; xã Mỹ Hòa: 10/15 tiêu chí; xã Tân Thủy (Ba Tri) 9/15 tiêu chí; xã Bình Thành: 10/15 tiêu chí; xã Châu Bình: 9/15 tiêu chí; xã Tân Phú Tây: 6/15 tiêu chí; xã Tân Thanh Tây: 8/15 tiêu chí; xã Quới Điền: 8/15 tiêu chí; xã Thới Thạnh: 9/15.

Ông Lê Văn Trung - Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh kết luận buổi làm việc tại xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri. (Ảnh: Thái Hòa)

Theo ông Lê Văn Trung, để đủ điều kiện đầu vào làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện xã nông thôn mới nâng cao năm 2020, 2021 thì xã phải cơ bản đạt 9 tiêu chí trở lên. Đối với các xã chưa đạt đủ 9 tiêu chí (nhất là các xã còn tiêu chí chưa được sở chuyên môn thẩm định), Ban Chỉ đạo xã cần rà soát, thống kê lại và phối hợp với các ngành chuyên môn hướng dẫn và thẩm định, nếu đạt đủ 9 tiêu chí sẽ đủ điều kiện đầu vào để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện.

Đồng thời, ông Lê Văn Trung đề nghị các địa phương cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành chuyên môn, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Cần quan tâm các tiêu chí khó thực hiện như Thu nhập, chỉ tiêu 12.3 tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, cần tăng cường các lớp tập huấn nông nghiệp, phi nông nghiệp và các lớp có chứng chỉ để nâng cao chỉ tiêu này và tiêu chí Quốc phòng và An ninh do đây là các tiêu chí động.

Bên cạnh đó, địa phương cũng cần xây dựng kế hoạch thật cụ thể để nâng cao từng chỉ tiêu của các tiêu chí đã đạt và thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phân công theo các phần việc và giao cán bộ phụ trách theo dõi xuyên suốt, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, tập trung vào các tiêu chí chưa đạt, thường xuyên phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện, tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn trong quá trình thực hiện.