Bình Khánh tập huấn Quy định về an toàn thực phẩm

Ngày đăng bài: 23/06/2020 | Tác giả: Bảo Toàn

Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam vừa phối hợp với Sở Công thương tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe giới thiệu các kiến thức chung về An toàn vệ sinh thực phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm; những điểm mới của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm như: phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm Tổ chức cá nhân sản xuất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc với thực phẩm; phụ gia thực phẩm có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Quang cảnh buổi tập huấn (Ảnh Bảo Toàn)

Qua thống kê, toàn xã Bình Khánh có gần 300 hộ sản xuất kinh doanh lớn, nhỏ..

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Bình Khánh một số kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng thực tiễn trong công tác quản lý An toàn vệ thực phẩm, trách nhiệm của cơ sở đối với các sản phẩm đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, góp phần để xã thực hiện đạt tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã nông thôn mới.