Giồng Trôm tập huấn thực hiện tiêu chí số 17

Ngày đăng bài: 23/06/2020 | Tác giả: Kim Phụng

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng Trôm vừa phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức 2 buổi tập huấn bảo vệ môi trường tại 2 xã Sơn Phú và Hưng Nhượng.

Tại mỗi xã, có trên 50 hội viên Phụ nữ đến dự tập huấn. Đại biểu đã được phổ biến các nội dung liên quan đến phần việc của hộ gia đình trong việc thực hiện tiêu chí số 17 Môi trường và An toàn thực phẩm trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Cụ thể như: xây dựng môi trường, cảnh quan chung, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn, nước thải, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời tuyên truyền về thực trạng môi trường ở nông thôn, Luật bảo vệ môi trường, tuyên truyền về biến đổi khí hậu,…

Phòng Tài nguyên và Môi trường tặng 60 thùng ủ rác hữu cơ cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo. (Ảnh: Kim Phụng)

Dịp này, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tặng 60 thùng ủ rác hữu cơ cho hội viên Phụ nữ nghèo, cận nghèo 2 xã Sơn Phú và Hưng Nhượng, tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng.

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho hội viên Phụ nữ và người dân, tham gia tích cực xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó góp phần thực hiện tiêu chí "3 sạch" trong cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" và tiêu chí số 17 Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng Nông thôn mới.