Mỹ Hòa thành lập Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp

Ngày đăng bài: 23/06/2020 | Tác giả: Trà Dũng

Ủy ban nhân dân (UBND) xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) dịch vụ Nông nghiệp Mỹ Hòa.

HTX dịch vụ Nông nghiệp Mỹ Hòa được thành lập với tổng nguồn vốn điều lệ 700 triệu đồng, hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Hiện tại, bước đầu thành lập HTX có 69 thành viên, đã góp vốn điều lệ được 74 triệu đồng, giá đơn vị góp vốn 1 triệu đồng/cổ phần.

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của HTX được chia thành hai nhóm nông nghiệp và phi nông nghiệp, cụ thể như: dịch vụ gieo tinh bò, giết mổ gia súc; dịch vụ liên kết tiêu thụ ( dừa, bưởi, gạo, rau sạch, nấm); dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp; dịch vụ hồ bơi mini, dịch vụ chế biến phụ phẩm dừa…. Mục tiêu hoạt động của HTX nhằm huy động về vốn, nhân lực giữa các thành viên, chuyển giao, ứng dụng khoa học vào sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm; tiến tới xây dựng, giữ gìn và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của HTX; phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX ra mắt hội nghị. (Ảnh: Trà Dũng)

Hội nghị đã thông qua điều lệ và phương án sản xuất, kinh doanh của HTX và bầu Hội đồng quản trị HTX gồm 3 thành viên; Ban kiểm soát 3 thành viên. Ông Nguyễn Văn Hưng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy Ba Tri lưu ý, để điều hành tốt hoạt động HTX, thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh đòi hỏi từng thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, minh bạch, công tâm, đồng thời ra sức học tập năng cao trình độ sản xuất kinh doanh, vừa có tâm và có tầm để điều hành HTX phát triển đáp ứng sự kỳ vọng, tín nhiệm của thành viên. Bên cạnh đó, thành viên HTX phải coi HTX là của mình, do mình và vì mình, tuyệt đối tin tưởng, đoàn kết với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng nhau thực hiện thắng lợi phương án sản xuất, kinh doanh, đưa hoạt động HTX ngày càng phát triển bền vững.